Chvála profesionality
Academia 1966–2016

Chvála profesionality

Není to tak dávno – před pouhým desetiletím – co autoři a redaktoři z akademických ústavů zoufale hledali příležitost k uplatnění svých náročnějších vydavatelských podniků v soukromých nakladatelstvích.

Není to tak dávno – před pouhým desetiletím – co autoři a redaktoři z akademických ústavů zoufale hledali příležitost k uplatnění svých náročnějších vydavatelských podniků v soukromých nakladatelstvích. Zejména Libri, Nakladatelství Lidové noviny a Paseka občas vyšly vstříc, ale jejich smysl pro vydávání finančně náročných děl a mnohasvazkových edicí měl své úzce stanovené meze. Také Karolinum se někdy ujalo ambicióznější publikace, ale ani zdaleka to nestačilo. Příklad nekonečně se vlekoucího vydávání Lexikonu české literatury byl pro pořadatele velkých encyklopedických prací varováním, aby to snad raději ani nezkoušeli v nakladatelství Academia, které v polistopadovém období věnovalo podstatnou část produkce často problematickému nižšímu populáru a svérázně volené beletrii, knihám, o něž – jak se ukazovalo – byl pramalý zájem. Až se jednou najde badatel, který se pustí do zpracování historie českých nakladatelství na přelomu tisíciletí, dost možná shledá v éře Alexandra Tomského jednu z nejpotemnělejších slepých uliček naší nakladatelské politiky.

Ani v tomto případě se naštěstí neprosadila descendenční teorie do důsledku. Pád na dno umožnil odraz k vzestupu. Pro každého, kdo pozorně sleduje vývoj vlajkového nakladatelství Akademie věd České republiky, je tento vzestup spojen se jménem Jiřího Padevěta. V jeho osobnosti se vzácným způsobem spojily důvěrná znalost knižního trhu, jeho potřeb a možností, ale také neobyčejně široký rozhled po literárním a vědeckém dění s vynalézavostí a manažerským i diplomatickým umem. A přibyla ještě jedna potence, o níž se veřejnost dozvěděla až několik let po jeho nástupu do čela nakladatelství Academia. Totiž schopnost koncipovat a psát rozsáhlá díla v otevřeném prostoru mezi „suchou“ vědou a jejím dopadem na společnost. V muži, který si rychle získal uznání jako úspěšný nakladatel, se uvolnily skryté síly, které mu umožnily a umožňují provádět neobyčejně rozsáhlý pramenný výzkum v oboru moderních dějin a zároveň jej zpracovávat způsobem, který slouží historickým vědám a přitom s nevšední intenzitou oslovuje kulturní veřejnost.

Celý text ukázky v pdf

 

Kupte si knihu:

podpoříte provoz našich stránek

Ukázka

Kniha:

Academia 1966–2016. Výroční sborník s kompletní bibliografií. Academia, Praha, 2016, 338 s.

Zařazení článku:

kultura

Jazyk:

Diskuze

Vložit nový příspěvek do diskuse