da da kamera: In On It – divadelní představení

da da kamera
In On It – divadelní představení

recenze beletrie zahraniční

Úspěšná inscenace dramatika Daniela MacIvora a jeho minimalistického souboru da da kamera byla uvedena v Praze.

 

Tenhle a Tamten v dramatických proměnách

Letošní druhý ročník Kanadské sezony, festivalu současného kanadského divadla a tance, pořádaného pražským divadlem Archa, přivezl velmi úspěšnou inscenaci dramatika Daniela MacIvora a jeho minimalistického souboru da da kamera, nazvanou In On It (pro účely českého uvedení přeloženo jako To i ono).

Hra je originálně pojatým pokusem skloubit dva různé příběhy, nebo spíše dramatické roviny, označené autorem jako „Hra“ a „Minulost“, a zároveň do nich vplést příběh o vzniku hry samotné a o vztahu jejích autorů, kteří jsou současně jejími hereckými interprety – v rovině nazvané „Představení“. Oba herci, kterými jsou vedoucí souboru Daniel MacIvor a jeho kolega Darren O´Donnell, během celého kusu důsledně vystupující pod označením „Tenhle“ a „Tamten“, dovedně přecházejí z jedné roviny do druhé, berou na sebe střídavě různé role, včetně rolí „jich samotných“, a vytvářejí tak vtipný, nenásilně filozofující komentář k tomu, co se zdánlivě spontánně odehrává před očima diváků. Cílem je „… umožnit nám to, co není uskutečnitelné v reálném světě – vrátit čas a prožít znovu situace, které se ukáží být klíčovými životními momenty.“ K navození tohoto efektu slouží hercům naprosté minimum prostředků; jedinými rekvizitami jsou dvě židle, sako, kapesník, plakát a svazek klíčů. Přechody mezi jednotlivými rovinami jsou naznačovány změnami svícení, které hercům nejen přesně vymezuje prostor k fyzickému pohybu, ale zároveň vytváří filozofický prostor v úzce symbolickém vztahu k pronášeným slovům.

Tento přísně civilní styl je typický pro dramatiku da da kamery, kterou Daniel MacIvor popsal takto: „věříme v životnost, různorodost a spontánnost divadla, a odmítáme každou ozdobnost a prázdnou formálnost. Usilujeme o návrat k základnímu dramatickému vztahu: k průzračné a prosté výměně energie mezi herci a diváky.“

Soubor da da kamera vznikl v roce 1986 z iniciativy Daniela MacIvora a americké producentky Sherrie Johnson. Jeho název, jak uvádějí autoři, „…odkazuje k ruskému slovu „da“ (ano) a k řeckému „kamera“ (temná komora optického přístroje) a vyjadřuje zájem souboru o komorní divadelní prostředí. [Soubor] se snaží vyvarovat vytváření klasických rolí, a místo toho se zaměřuje na realizaci uměleckého nápadu – projektu.“

Hra In On It byla za svůj krátký divadelní život již několikrát nikoli nevýznamně oceněna; naposledy v květnu 2002, kdy získala prestižní cenu OBIE Award, udělovanou newyorským časopisem The Village Voice nejúspěšnějším inscenacím provedeným mimo Broadway. Její návštěva v Praze byla nejen zajímavou, ale i výraznou divadelní událostí – dík za ni patří jak souboru, tak i divadlu Archa.

© Klára Kolinska

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 96 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

53%čtenáři

zhlédnuto 2762x

štítky k článku

Inzerce
Inzerce