Sturluson, Snorri: Edda, Sága o Ynglinzích

Sturluson, Snorri
Edda, Sága o Ynglinzích

recenze beletrie zahraniční

Druhé, graficky citlivě upravené vydání hlavních částí Eddy a Ságy o Ynglinzích z pera islandského učence Snorriho Sturlusona - cenné středověké dílo.

Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích
Snorri Sturluson: Edda a Sága o Ynglinzích. Z islandského originálu Edda Snorra Sturlusonar přeložila Helena Kadečková, vydalo nakladatelství Argo, Praha 2003, 224 stran, doporučená cena 289 Kč.

Málokterý národ se může chlubit tak rozsáhlým dědictvím domácí středověké literatury jako čtvrtmilionu současných Islanďanů a málokteří pohanští bohové nalezli ve středověku pro své činy tak otevřeného vyprávěče jako staroseverští Ásové.

V českém jazykovém prostředí existuje poměrně rozsáhlé povědomí o staroislandské literatuře díky množství překladů, jaké není ve srovnatelně velkých jazycích běžné. Druhé, graficky citlivě upravené vydání hlavních částí Eddy a Ságy o Ynglinzích z pera islandského učence Snorriho Sturlusona proto jistě mnoho čtenářů přivítá. Překlad Heleny Kadečkové byl oproti prvnímu vydání z roku 1988 upraven jen v jednotlivostech, stejně jako její předmluva podrobně informující o době, životě a díle Snorriho Sturlusona, v níž čtenář nalezne základní vodítka pro četbu následujících textů. Samo načasování vydání této knihy má svůj hlubší smysl – nakladatelství Argo chystá v blízké době také nově revidované vydání staroislandské sbírky mytologických a hrdinských písní, tzv. starší Eddy, k jejímuž porozumění je Snorriho dílo ideálním předstupněm.

České vydání Eddy a Ságy o Ynglinzích obsahuje pro zkoumání mytologie stěžejní části dvou hlavních Snorriho děl – Eddy a Heimskringly. Snorriho Edda, nazývaná prozaická či mladší (pro odlišení od Eddy písňové či starší), v originále sestává ze čtyř oddílů (Prolog, Gylfiho oblouzení, Jazyk básnický a Výčet meter). V českém překladu byla část třetího a celý čtvrtý oddíl vypuštěny, protože se jedná buď o téměř nepřeložitelné ukázky samotných skaldských strof, nebo o dlouhé výčty synonym a terminologické speciality. Edda byla napsána jako příručka skaldské poetiky (i její název lze pravděpodobně odvodit od latinského edo – píši) po roce 1220 a hlavním Snorriho motivem bylo zřejmě zabránit tomu, aby skaldské básnictví neupadlo zcela v zapomnění poté, co tento žánr začaly na královských dvorech nahrazovat prozaické ságy. Pokusil se tedy zaznamenat a teoreticky popsat různé typy skaldských meter a opisů. Protože však mnohé básnické opisy, na nichž skaldská poezie spočívala, vycházely z mytologických příběhů, musel Snorri pro jejich vysvětlení také převyprávět základní mytické představy, které více než dvě stě let po přijetí křesťanství na Islandu již v obecném povědomí nežily. Zvolil ve středověku oblíbenou formu otázek (krále Gylfiho) a odpovědí (Ódina pod různými jmény) a tato část Eddy, Gylfiho oblouzení, je pro dnešní čtenáře asi nejzajímavější.

Vzhledem k tématické blízkosti je v českém vydání k Eddě připojena Sága o Ynglinzích - úvodní část souboru královských ság zvaného Heimskringla. Sága o Ynglinzích vypráví o časech dávných, o bájné prehistorii norských králů, jejichž činy se pak zabývají další ságy tohoto obsáhlého souboru (do češtiny z něj byla přeložena např. Sága o sv. Olavu). A jelikož podle Snorriho mají králové společný původ s božskými Ásy, dozvídáme se v Sáze o Ynglinzích další detaily z oblasti pohanské mytologie a kultu. Samozřejmě je zde třeba klást si často diskutovanou otázku spolehlivosti informací, které nám Snorri jako křesťanský mytograf poskytuje. Nicméně můžeme konstatovat, že jeho vztah k pohanské minulosti byl v každém případě užší a důvěrnější než u soudobých kontinentálních latinsky píšících autorů a že kromě starší Eddy nemáme k dispozici podobně významné zdroje vypovídající o starogermánském náboženství.

Dalším z nesporných kladů Snorriho tvorby je, že převyprávěl staroseverskou mytologii přirozeným a srozumitelným jazykem, takže Gylfiho oblouzení je čtivé a přístupné i bez složitých komentářů a stohů sekundární literatury. Pro zájemce o (staro)severskou kulturu a o dějiny náboženství obecně přinese rozhodně více než mnohá popularizační a encyklopedická dílka vycházející k danému tématu.

© Marie Novotná

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 269 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

58%čtenáři

zhlédnuto 6590x

katalogy

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce