Bastide, Roger: Bahijské kandomble

Bastide, Roger
Bahijské kandomble

recenze beletrie zahraniční

Poutavě přibližuje a vysvětluje průběh a smysl vlastního obřadu a prostřednictvím náboženského rituálu se snaží popsat a objasnit, co kandomble vypovídá o svých nositelích a jak se podílelo a podílí na kulturní a sociální podobě Brazílie.

Kandomble jako rozluštěná hádanka
Roger Bastide: Bahijské kandomble (Nagojský rituál na půdě Brazílie), přeložila Vladimíra Daňková, Argo, 2003, 356 stran

Nakladatelství Argo nabízí v edici Capricorn řadu velice zajímavých titulů z oblasti kulturní a sociální antropologie. Jako dvanáctý svazek této edice vychází Bahijské kandomble, jehož autorem je francouzský sociolog Roger Bastide (1898-1974).
Brazílii vždy charakterizovalo sbližování a prolínání kulturních a náboženských tradic původních indiánských obyvatel, Evropanů a příslušníků afrických kmenů. Obřady kandomble sdružují všechny tyto vlivy, jejich páteří však zůstává africká kultura.

koupit knihu: www.kosmas.cz

První černí otroci byli do Brazílie přivezeni v roce 1532. Lodě tehdy mířily do přístav Salvador v dnešním brazilském státě Bahia, a Bahia je dodnes jakousi duší Brazílie. Afričtí otroci se snažili neztratit kontakt s původní vlastí alespoň prostřednictvím víry. Rituály, které tehdy provozovali a při nichž komunikovali se vzdálenými bohy, jsou v dodnes živé v kandomble. Své víry se nemínili vzdát, ani když byli nuceni oficiálně přestoupit na křesťanství. Charakteristické prvky afrického mysticismu: magie hudby, tanec, rytmus a extáze, při níž bozi vstupují přímo do těla věřících, byly propojeny s křesťanskými obřady. Africká božstva dostala své protějšky v křesťanských světcích. Vznikl složitý systém pravidel, symbolů a obřadů, který studie postupně rozkrývá a vysvětluje. Sleduje změny, jimiž kandomble časem prošlo, i jak ovlivnilo brazilskou společnost. Nabízí cestu nejen k pochopení rituálu kandomble, ale i k pochopení pohledu, jakým se jeho vyznavači dívají na svět kolem sebe. Studie je velmi přínosná i tím, jak srozumitelně a poutavě představuje početný panteon kandomble a celou bohatou strukturu, z níž se nezasvěceným ukazuje jen její vrchol - extatický tanec - či další vnější projevy: krvavé obětováním zvířat a bílé oděvy dcer bohyně Iemanjá. Slavnosti bohyně Iemanjá se v oblasti Rio de Janeira časově shodují s příchodem nového roku. Tehdy se pláže zaplní lidmi oblečenými v bílém, ale jistě jen málokteří z těch, kdo přicházejí hodit do vln oceánu nějakou drobnost, myslí na božstvo ve vzdálené Africe, jemuž byly takové dary původně určeny.

Dílo Rogera Bastida je výsledkem mnohaletého shromažďování materiálu. Autor jednak zpracoval poznatky z prací svých předchůdců, ale především sbíral materiál přímo v terénu, účastnil se rituálů kandomble a hovořil s mnoha jeho vyznavači. Poutavě přibližuje a vysvětluje průběh a smysl vlastního obřadu a prostřednictvím náboženského rituálu se snaží popsat a objasnit, co kandomble vypovídá o svých nositelích a jak se podílelo a podílí na kulturní a sociální podobě Brazílie.

České vydání Bahijského kandomble doprovází několik velice zajímavých předmluv, které jsou současně výrazem uznání a obdivu k Bastidovu rozsáhlému dílu. Autorem jedné z předmluv je předposlední brazilský prezident Fernando Cardoso, který patřil mezi Bastidovy žáky na univerzitě v Sao Paulu. Studii, v níž se objevuje mnoho výrazů původem z portugalštiny a afrických jazyků, doplňuje přehledný slovníček a podrobné poznámky s odkazy na prameny, s nimiž autor pracoval. Součástí českého překladu je také pět Příloh, které byly k ústřední studii z roku 1958 připojeny při jejím vydání v roce 2000. Na závěr je zařazen přehled Bastidových prací a části jeho rozsáhlého souboru článků a recenzí.

Přestože se jedná o překlad z francouzštiny, je obsah díla natolik spjatý s portugalsky hovořícím světem, že jsem se rozhodla zařadit tento článek do sekce portugalsky psané literatury.

 

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 196 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

57%čtenáři

zhlédnuto 4862x

katalogy

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce