Prach, Václav: Řecko-český slovník

Prach, Václav
Řecko-český slovník

recenze literární věda

Fototypické vydání starořecko-českého slovníku z roku 1942 rozšířené o Attické tvary slovesné.

 

Řecko-český slovník
Václav Prach
: Řecko-český slovník, vydání rozšířené o Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů (Jaroslav Gustav Schulz), nakl. Vyšehrad, Praha 2005, 2. vyd., 728 stran

Starořecko-český slovník
Do rukou se nám dostává nové (fototypické) vydání starořecko-českého slovníku z roku 1942. Tento slovník byl po listopadu roku 1989 vydán pouze jednou, a to roku 1993. Toto vydání však bylo poměrně brzy rozebráno z nedostatku jiných starořecko-českých slovníků na našem trhu. K dispozici je pouze čas od času vydávaný Řecko-český slovník k Novému zákonu od J. B. Součka, ale ten zahrnuje pouze novozákonní slovní zásobu.

Jak uvádí v předmluvě Josef Bartoň, je jistě velmi záslužné vydat opět Prachův slovník, navíc rozšířený o praktický slovník J. G. Schulze Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů, které pomohou zvláště studentům. Ve vydání z roku 1993 tento dodatek nebyl.

Ovšem problém absence skutečně velkého moderního slovníkového starořeckého díla se tím neřeší. Prozatím se čeští uživatelé pracující se starořeckými texty musí spokojit s knihovnami, kde lze občas narazit na dva staré slovníky Františka Lepaře (Nehomérovský slovník řecko-český a Homérovský slovník řecko-český). Ty však vyšly na konci 19. století a prozatím se nikdo neujal jejich opětovného vydání. Lze sice souhlasit s Josefem Baroněm, že Lepař vycházel z tehdejších gymnazijních textů, což jistě dílo omezuje, ale pokud neexistuje jiná větší slovníková práce, pak věřím, že k Prachovu slovníku by si jistě mnozí dokoupili – byť za vysokou cenu – i dílo Lepařovo.

Je velice smutné, že u nás dodnes nevzniklo ani jedno pidipracoviště, jež by se soustavně zabývalo starořeckým slovníkem. V AV ČR existuje tým odborníků, kteří zpracovávají latinu, ale klasická řečtina je stále opomíjena, a to i přesto, že konečně mohou vycházet díla, která neměla šanci v komunisty vedeném Československu spatřit světlo světa (viz např. produkce výzkumného Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty). Badatelé jsou však odkázáni na slovníky zahraniční, což nejen práci zpomaluje, ale také přináší problémy v zavádění společné terminologie, brzdí rozvoj jiných oborů (např. geologie, lékařství aj.) a staví naše jinak špičkové odborníky do nižších řad badatelů v oboru starořečtina, byzantologie apod.

 

© Rita Kindlerová

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 161 čtenářů.

Diskuse

Vložil: D. Muchnová, 31.10.2005 22:23
Prach, Václav: Řecko-český slovník
1.vyd. s attickými tvary vyšlo v r. 1998, viz: Prach, Václav Řecko-český slovník / Václav Prach ; Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů / Jaroslav Gustav Schulz. - Fotorepr. l. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1998. - 586 s. ; 135 s.
Vložil: Rita Kindlerová, 31.10.2005 15:50
Prach, Václav: Řecko-český slovník
Děkuji za připomínku, opravdu mi vydání z roku 1998 uteklo.
Vložil: Josef Bartoň, 31.10.2005 14:13
Prach, Václav: Řecko-český slovník
Jsem opravdu překvapen zjištěním, že Vyšehrad opět vydal slovník V. Pracha / J. G. Schulze: jsem autorem předmluvy (kterou jsem napsal k roku 1998, viz níže), ale neměl jsem tušení, že se toto vydání připravuje, a dověděl jsem se o něm až právě z této recenze. (Nakladatelství mi dosud nic nesdělilo,... ač slovník přetisklo i s mojí předmluvou.) Jde už o DRUHÉ vydání ve Vyšehradu, tj. DRUHÉ NEZMĚNĚNÉ vydání textu z roku 1998. Předtím ještě předcházelo vydání z r. 1993 (tj. vydání v nakl. Scriptum), bez Schulzovy práce. Rita Kindlerová se tudíž mýlí, když uvádí, že "tento slovník byl po listopadu roku 1989 vydán pouze jednou, a to roku 1993". Jinak s R. K. prakticky ve všem souhlasím, především v jejím povzdechu, že české prostředí by si už konečně mohlo dovolit vypracovat nějaký zcela nový, moderní řecko-český slovník.
Vložil: Jiří, 25.10.2005 20:36
Prach, Václav: Řecko-český slovník
Chybí nejen moderní řecký slovník, ale i moderní latinský slovník (bude se stále dokola přetiskovat Novotný?) a dokonce chybí i moderní slovník českého jazyka. Obrozenci by hořce plakali, kdyby viděli náš úpadek. Zatímco např. v Itálii vychází každý rok několik nových slovníků italštiny o rozměrech... nad 2000 stran, my necháváme po lexikografické stránce náš rodný jazyk zvolna vyhnít.
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

52%čtenáři

zhlédnuto 7150x

katalogy

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce
Inzerce
Inzerce