Hugo, Jan (ed.): Slovník nespisovné češtiny

Hugo, Jan (ed.)
Slovník nespisovné češtiny

recenze literární věda

Nakladatelství Maxdorf vydalo v polovině letošního roku Slovník nespisovné češtiny. Jde o vynikající dílo, které by nemělo chybět v žádné knihovně, škole...

V hledišti je to samej holanďan a navíc jsme v přesilovce!
Slovník nespisovné češtiny, ed. Jan Hugo a kol., nakl. Maxdorf, Praha 2006, 1. vyd.

Nakladatelství Maxdorf, které se zabývá převážně vydáváním lékařské literatury, vydalo v polovině letošního roku Slovník nespisovné češtiny. Jde o vynikající dílo, které by nemělo chybět v žádné knihovně, škole ani na jiném pracovišti, zvláště tam, kde se již jaksi vytrácí rozdíl mezi spisovnou a nespisovnou češtinou (např. reklamní či PR agentury). Slovník obsahuje 12 000 hesel z argotu, slangů a obecné češtiny od nejstarších dob po současnost. Kniha je doplněna stručným přehledem útvarů češtiny (spisovná, nespisovná, hovorová etc.), etymologickou poznámkou, přehledem historie a literatury o českém argotu a slanzích (rozděleném na období do 1. světové války, mezi světovými válkami, od 2. světové války do r. 1989 a období po r. 1989) a poznámkou o heslech, jejich výběru, výrazivu zastaralém atd.

Za velice užitečnou považuji část věnující se jednotlivým slangům a argotu. V přehledných kapitolkách jsou představeny jednotlivé slangy (s výjimkou počítačového), jejich historie a příklady. Začíná u historických slangů, které se vyvíjely již před staletími (mluva světských, Romů či Židů) a ovlivnily současné slangy, pokračuje vězeňským a kriminálním slangem (zde je záhodno poznamenat, že tento dnešní slang se nápadně shoduje se slangem z období 1. republiky), přes vojenský, řemeslnický a technický slang, železničářský, motoristický, ale i brněnský hantec, ostravskou městskou mluvu, sportovní, cirkusový, hudební, divadelní slang a dostává se až k dnešnímu školnímu a drogovému slangu. Na konci slovníku je pak užitečný seznam literatury, který může využít zájemce o specializované slangy, jejichž sběrem se v průběhu 20. století zabývalo poměrně dosti osob.

Hesla jsou uspořádána velice přehledně, jak po stránce grafické, tak obsahové. Stručně a jasně je vysvětlen význam hesla, u tvarů, které se vyskytují ve Slovníku spisovné češtiny, je uvedena zkratka SSČ. Téměř každé heslo obsahuje příklad ve větě či slovním spojení, autoři se maximálně snažili obstarat uživateli informaci etymologickou i doložit první použití v literatuře.

Na počátku knihy je též uvedena webová stránka www.slangy.cz, která byla vytvořena pro všechny zájemce o nenormativní češtinu, jak z řad sběratelů argotických a slangových výrazů, tak pro překladatele, studenty či učitele češtiny na všech druzích škol. Na stránce již můžeme najít další výrazy a doplnění a také úvodní statě z tištěného slovníku.

Slovník díky svému širokému záběru může využívat skutečně každý, což se o mnoha současných výkladových slovnících stále ještě nedá říci, neboť se autoři z různých důvodů neliterárním slovům a spojením vyhýbají a upírají nám tak možnost se dále vzdělávat i v těch oblastech, které jsou obecně považovány za periferní.

 

© Rita Kindlerová

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 125 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

65%čtenáři

zhlédnuto 4115x

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce
Inzerce