O lexikografickém plagiátorství

recenze literární věda

Nově vydaný slovník nakladatelství Fin Publishing (FINDER), který se nedávno objevil na pultech našich knihkupectví, není nic jiného než neumělý plagiát mého Anglicko-českého slovníku s nejnovějšími výrazy, který byl vydán v nakladatelství Leda v r. 1996.

O lexikografickém plagiátorství

(V tomto článku budu používat následující zkratky:
JF = Josef Fronek, Anglicko-český slovník s nejnovějšími výrazy, Leda, 1996.
FINDER = Finder English-Czech Dictionary, FIN PUBLISHING, 2006.
HH = Karel Hais, Břetislav Hodek, Velký anglicko-český slovník, Academia, 1984-5.
JFV = Josef Fronek, Velký anglicko-český slovník, Leda 2006)

Nově vydaný slovník nakladatelství Fin Publishing (FINDER), který se nedávno objevil na pultech našich knihkupectví, není nic jiného než neumělý plagiát mého Anglicko-českého slovníku s nejnovějšími výrazy, který byl vydán v nakladatelství Leda v r. 1996. Srovnejme následující ukázky:

(JF) pourI vt 1 (liquid) lít, nalít/ nalévat, (into another container) přelít/ přelévat; (metal) lít, odlévat, slévat; (sand, grain, sugar, rice etc) (na)sypat, (into another container) přesypat/ přesypávat; p. sth into sth nalít něco do čeho; p. sth down the drain vylít co do kanálu. … atd.

(FINDER) pour1 vt (liquid) lít, nalít/ nalévat, (into another container) přelít/ přelévat; (metal) lít, odlévat, slévat; (sand, grain, sugar, rice etc) (na)sypat, (into another container) přesypat/ přesypávat; p. sth into sth nalít něco do čeho; p. sth down the drain vylít co do kanálu. … atd.

(JF) rattle … n 1 (noise: of chains, keys) chrastění, chřestění; (of chains, sabres) řinčení; (of cars) hrčení; (of engine) klepání; (of windows) řinčení, drnčení, vibrace; (of machines) lomoz, rachot; death r. smrtelný chropot 2 (for baby) chrastítko; (for sports fans) řehtačka

(FINDER) rattle … n 1 (=noise) (of chains, keys) chrastění, chřestění; (of chains, sabres) řinčení; (of cars) hrčení; (of engine) klepání; (of windows) řinčení, drnčení, vibrace; (of machines) lomoz, rachot; death r. smrtelný chropot 2 (for baby) chrastítko; (for sports fans) řehtačka

FINDER přebírá bezostyšně nejen všechny prvky struktury vlastní JF, ale kopíruje doslova mikrostrukturu jednotlivých hesel a hlavně veškerou ekvivalenci heslového slova i příkladů a idiomat, téměř vždy ve stejném pořadí jako v JF a v absolutní většině i s totožnými anglickými charakteristikami významu a s jen mírně modifikovanými zkratkami.

Ne všechna hesla jsou plagována tak doslovně. Ve FINDER je určitá snaha tuto vyloženou krádež za bílého dne maskovat, ale i to jen zpravidla v redundantním nafouknutí kopírovaných úsporných anglických charakteristik významů JF pomocí anglických definic, které je možno najít bez problémů v anglických výkladových slovnících. Např.:

(JF) ruffle vt 1 (hair) (roz)cuchat, rozčechrat, rozježit; (feathers) (na)čepýřit, rozčepýřit…
(FINDER) ruffle vt 1 (= disturb the smoothness or order of) (hair) (roz)cuchat, rozčechrat, rozježit; (feathers) (na)čepýřit, rozčepýřit …

Absurdnost takových zbytečných definic je možno vidět u hesla (FINDER) grave (= hole in the earth for burying a dead body in) hrob.

Počet podvýznamů je někdy rozšířen tak, že se materiál JF z jedné kategorie rozdělí do dvou. Někdy se přidávají podvýznamy doslovně pro změnu podle HH.

Např. v hesle flat
(HH) stamp flat 1. rozšlápnout 2. udupat, udusat
(FINDER) stamp flat a) rozšlápnout b) udupat, udusat

Pokud jde však o ekvivalenty, jsou přidávány minimálně, a když ano, opět jsou brány často z HH. Např. v hesle poverty-stricken
(JF) zbídačený, zbědovaný; (areas) postižený bídou, zbídačelý
(HH) chudý, chudobný, ubohý, ubohoučký; ….
(FINDER) (=extremely poor) chudý, chudobný, ubohý, ubohoučký; zbídačený, zbědovaný; (areas) postižený bídou, zbídačelý

Zde máme 4 ekvivalenty z HH, které jsou odděleny středníkem od dvou ekvivalentů z JF. Obojí ekvivalenty jsou překopírovány ve stejném pořadí jako v předlohách a mezi nimi je středník. Úzkostlivé dodržování pořádku ekvivalentů a sledu podvýznamů naznačuje, že slovník nebyl pouze opisován, ale že byla předloha patrně elektronicky okopírována a do ní byly posléze jen přidávány kamuflážní prvky. FIN Publishers tak nemuselo investovat příliš do edičního procesu a mohlo parazitovat na materiálu, který už byl někým zkontrolován. Jen tak si je možno vysvětlit, že se kopíruje i s chybami. V prvním vydání JF se nepodařilo plně odstranit několik překlepů a omylů. Tyto se beze zbytku dostávají i do slovníku FINDER. V hesle “stretch” je okopírované slovo “rošlápnout” (str. 1089-(6)) (tj. rozšlápnout). V hesle “treasure” (str. 1194) je bez opravy “úcinený” (tj. učiněný) atd.

Stejně nepozorně přenáší FINDER i prvky, které normálně ve své mírně upravené koncepci nepoužívá. V JF se důsledně používá hvězdička pro označení nespisovných, hovorových gramatických tvarů, což normálně FINDER nepoužívá, ale někdy se hvězdička přesto bez vysvětlení objeví. Např. v hesle “fish
that´s a different kettle of fish” - “to je jiný* kafe” (str. 421).

FINDER se velkohubě a lživě prezentuje jako Nový anglicko-český slovník, a toto zdůrazňuje dvěma trojúhelníkovými upoutávači s nápisem “new generation” (tedy “slovník nové generace“). Toto je trestuhodná lež. Materiál je z absolutní většiny buď 10 let (JF) nebo 25 let (HH) starý. Neologismů je zde jako šafránu. Nenajdou se zde ani tak všudypřítomná slova jako SMS (v anglickém Googlu 558 milionů výskytů, v českém 34 milionů), DVD, E-mail, euro, globalization, ethnic cleansing, chat room. Slovo “digital” je zde prezentováno v rozsahu JF (1996) - 18 slov. Ani zdání o “digital camera”, “digital signature”, nebo “digital television”. V mém skutečně novém a poctivě aktualizovaném slovníku (JFV - 2006) obsahuje příslušná heslová stať 90 slov (5x tolik). Kromě aktuálních anglických výrazů a spojení jsou v něm zaznamenány i české hovorové ekvivalenty jako “digiťák”, “digifoťák”, “digital”.

Heslo “organic” je ve FINDER dokonce stručnější, než je tomu v JF (1996). Je odbyto 30 slovy. FINDER vůbec nereflektuje použití slova pro odlišení výrobků založených na bázi přírodních, organických (nikoli chemických) látek. V JFV (2006) mu věnujeme zhruba 90 slov a nabízíme moderní ekvivalenty s předponou “bio-”, které jsou u nás nyní velmi používané, či s atributem “ekologický” (viz: biopotraviny, ekologické zemědělství).

Feministky by jen stěží pochopily, proč není ve slovníku vydaném v r. 2006 možno najít třeba spojení “gender studies”. Slovu “gender” věnuje FINDER , podobně jako JF (1996), 22 slov. JFV (2006) mu věnuje několik hesel čítajících celkem 200 slov.

Slovníky typu FINDER jsou v naší lexikografii nežádoucím a rušivým šumem. Nejde jen o to, že jsou vyloženou krádeží. Skutečný autor nového díla je v pravém slova smyslu podle Samuela Johnsona, slavného anglického lexikografa, “harmless drudge” ( neškodný dříč) - dříč, který musí mít ale mimořádně vysokou odbornou kvalifikaci a neomezenou dávku “Sitzfleischu“. Pracuje nadšeně dlouhá léta na vlastní útraty a na úkor své vlastní rodiny; má-li být motivován pro další práci, měl by se po dekádě práce dočkat určité finanční kompenzace. Ale autor a nakladatel nejsou jedinými oběťmi tohoto bezostyšného slovníkového tunelování. Nepoctivě nabízený slovník si zcela určitě koupí za nemalou cenu tisíce důvěřivých uživatelů, z nichž někteří už navíc budou mít slovník JF a dostane se jim tak jen jeho zbastardizované kopie. Existuje v naší zemi možnost potrestat zavádějící a lživou reklamu, na základě které se někdo trestuhodně obohacuje a jiný je trestuhodně okrádán?

 

 

© Josef Fronek
Vyšlo v časopise Jednoty tlumočníků a překladatelů ToP, září 2006
na iLiteratura.cz se souhlasem autora

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 100 čtenářů.

Diskuse

Vložil: Jakub Zahradník, 30.08.2008 10:41
O lexikografickém plagiátorství
Ve slovníku Finder chybí jakákoli hesla u písmene N za slovem NEEXISTUJÍCÍ (str.1255). Prostě slovní zásoba od písmene N končí slovem neexistující. To je velmi symptomatické, nemyslíte? Zkusím ho vrátit a koupit si Váš. V útě jz
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

59%čtenáři

zhlédnuto 2975x

štítky k článku

Inzerce
Inzerce