Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové

Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové

anotace beletrie zahraniční

Obsáhlý sborník příspěvků, do něhož vedle mladých badatelů, vyrůstajících či vyrostlých právě pod vedením Jany Nechutové, přispěla nejen řada špičkových odborníků z Čech, ale i ze zahraničí.

Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. K vydání připravili H. Krmíčková - A. Pumprová - D. Růžičková - L. Švanda. Brno: Matice moravská 2006, 639 str. ISBN: 80-86488-35-7.

28. listopadu tohoto roku oslavila významné životní jubileum naše přední medievistka, odbornice na českou latinsky psanou literaturu středověku a na literární projevy české reformace, dlouholetá profesorka Ústavu klasických studií Masarykovy university v Brně Jana Nechutová (nar. 1936). K její poctě vydali její žáci a kolegové z FF MU a z Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura ve spolupráci s Maticí moravskou obsáhlý sborník příspěvků, do něhož vedle mladých badatelů vyrůstajících či vyrostlých právě pod vedením Jany Nechutové, přispěla nejen řada špičkových odborníků z Čech, ale i ze zahraničí. Typograficky elegantně připravená publikace o celkovém rozsahu téměř 650 stran je rozdělena do šesti chronologicko-tematických částí, jimž je předeslána jednak jubilantčina bibliografie za léta 1997-2005, jednak laudationes Pavla Spunara a Josefa Války. První oddíl "Antika a křesťanský starověk" zahrnuje příspěvky věnující se období od nejstarší řecké literatury až po Augustina a stěhování národů; druhá část "Antika v pozdější tradici" obsahuje studie věnované pozdější recepci antických autorů (Ovidius, Hyginus), názvy dalších oddílů pak hovoří samy za sebe: "Písemnictví českého a evropského středověku" a "Život ve středověku: prameny, kultura, společnost" (nejrozsáhlejší část publikace čítající 34 článků), "Reformace a humanismus" a konečně "Miscellanea z novější doby".

Z celkem 59 přispěvatelů zmiňme v abecedním pořadí alespoň následující: Marie Bláhová, Václav Bok, Romolo Cegna (Monza), Alexandru N. Cizek (Münster), Reinhard Düchting (Heidelberg), Ivan Hlaváček, Zdeňka Hledíková, Lenka Karfíková, Christel Meier (Münster), Dana Martínková, Rudolf Pečman, Jana Pleskalová, Eduard Petrů, Milada Říhová, Kurt Smolak (Wien), František Šmahel, Anežka Vidmanová.

 

Obsah

Soupis prací Jany Nechutové za léta 1997-2005

Querite primum regnum Dei (Miloš Štědroň)

Amica fidelis (Pavel Spunar)

Perfectissima (Josef Válka)

Hybris v řecké literatuře (Dagmar Bartoňková)

Dva nové faliské nápisy (Daniela Urbanová)

Hledání Arkádie (Lubor Kysučan)

Matějovy tradice (Jana Plátová)

Augustinova Vyznání jako exemplum jeho nauky o milosti (Lenka Karfíková)

Augustinova kázání In natali martyrum Perpetuae et Felicitatis, Sermones 280-282 (Petr Kitzler)

Půda nebo daně (Jarmila Bednaříková)

Rýmovaný žákovský úvod k Ovidiovým spisů v ms. Bern, BB 512 (Wilken a Jana Engelbrechtovi)

Dante und Ovid im Kommentar. Inferno, Canto 24 und 25 als Schöpfungstravestie (Bernd Roling)

Ovid-Rezeption in Text und Bild. Der Erichthonius-Mythos von Berchorius bis Rubens (Christel Meier)

Recepce Hyginova díla o astronomii (Alena Hadravová)

Plautus redivivus (Irena Radová)

Grafická podoba staré češtiny (Jana Pleskalová)

Les voces animantium dans la tradition des grammairiens antiques et médiévaux (Alexandru N. Ciezk)

Expositio jako jeden ze způsobů středověkého etymologizování (Hana Šedinová)

"Grenzübertritte" in der lateinischen Literatur des Mittelalters (Kurt Smolak)

K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice (Libor Švanda)

K teoretickému dílu Mistra Jindřicha z Isernie (Richard Psík)

Mirabilia urbis Romae a Mirabilia z rukopisu XIV H 33 Národní knihovny v Praze (Lenka Češková)

Sermones in festivitatibus summis secundum  ordinem Cysterciensem in capitulis faciendi. K formě dochování kázání Petra Žitavského (Anna Pumprová)

Jindřich z Varnsdorfu, "Dalimil" a hypotetický druh Petra Žitavského, a jeho zapadlá homiletická pomůcka (Irena Zachová)

On Preachers and Their Handbooks. The Trivium praedicabilium of Conrad of Halberstadt (MS Munich , Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14203) and the Literature of Preaching Aids of the Fourteenth Century (Iolanda Ventura)

Albert Veliký v prvním traktátu Summy recreatorum (Dana Růžičková)

Fabula potest dici... Poznámky k narativním prvkům v Quadragesimale admontském (Zuzana Silagiová)

Hlavní prameny Admontského quadragesimale a Johlínovy Zderazské postily (Dana Martínková)

K žákovské písní o vínu a modlách (Anežka Vidmanová)

Rekomendace Jana z Mýta na pražské univerzitě sklonku 14. století (Pavlína Mazáčová)

Svatováclavská legenda Men lest van Wenselaus z düsseldorfského rukopisu Zlaté legendy (Václav Bok)

Poznámka k recepci České kroniky Jana Marignoly z Florencie ve středověkých Čechách (Marie Bláhová)

Nález zlomku Řehole sv. Benedikta z 11. století v pražském Klementinu (Dalibor Havel)

Sv. Václav Homiliáře opatovického. K české státnosti 12. věku (David Kalhous)

Kosmas a Vratislav (Martin Wihoda)

Furtum sacrum? K politické roli relikvií ve středověku (Iva Adámková)

Rozpory v časových a místních údajích v datování listin. Na příkladu několika panovnických písemností ve 13. století (Zbyněk Sviták)

O "Devotio moderna" trochu jinak (Zdenka Hledíková)

Fundacja kartuzji Domus Rubi i jej translacja do Dolan pod Olomuńcem (Rafael Witkowski)

Jan z Jenštejna, Montpellier a lékaři (Milada Říhová)

Petri Clarificatoris Vita domini Iohannis, Pragensis archiepiscopi tercii (Helena Krmíčková)

Nefrolitiáza a urolitiáza pohledem středověké medicíny podle kodexu NK I D 39, NK I G 23 (Hana Florianová)

Stredoveké latinské sentence o bolesti, chorobe a medicíne (Elena Marečková-Štolcová, František Šimon, Hana Rajchová)

Písemnosti z pozůstalostního řízení po úmrtí české královny-vdovy Žofie. Dodatek k výpovědi pozůstalostního inventáře (Božena Kopičková)

Vizitační interrogatorium z olomouckého kodexu M II 130. Edice pramene (Pavel Krafl)

Kontrafaktum, kontrapositum a parafráze. Několik poznámek k repertoáru sekvencí českého původu (Hana Vlhová-Wörner)

Neznámý list krále Zikmunda Lucemburského litomyšlskému biskupu Janovi Železnému ze 4. září 1417. Edice, rozbor a komparace se Zikmundovým listem Čechům téhož data (Petr Elbel)

Návraty bájné kněžny Libuše a folklórní záznamy v publicistice husitského věku. Na okraj dvou textů v rukopise SOA Třeboň A 16, f.224r-232v (František Šmahel)

Svatojakubská knihovna v Brně na konci 15. století (Tomáš Borovský)

Vybrané prameny k existenci drážďanské školy (Petra Mutlová)

Magistri Jacobelli De iuramento (Romolo Cegna)

Literární Olomouc v 15. století (Eduard Petrů)

Praktický sylogismus pro celý svět Jana Amose Komenského (Markéta Klosová)

Slovo Boží na hromadách. K homiletické hermeneutice J. A. Komenského (Pavel Filipi)

Knižní soupis z Mělníka z počátku 17. století (Ivan Hlaváček)

Melissus (Reinhard Düchting)

Zeno a Metastasio aneb Cesty a rozcestí starého libreta (Rudolf Pečman)

Der "Fall Brünn". Eine evangelische Kirchengemeinde im Nationalitätenkonflikt der Habsburgermonarchie (Karl Schwarz)

Masarykův Jan Hus (Jan Zouhar)

 

Diskuse

Vložil: PK, 15.09.2008 11:20
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové
Rozlišení recenze / anotace je myslím zřejmé, ostatně Vy sama jste ho vysvětlila. Já měl na mysli pouze technickou stránku: pod přednastavenou rubriku "recenze" zařazujeme i "anotace", protože samostatná rubrika "anotace" na ilit. není. PK
Vložil: Anna, 14.09.2008 22:19
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové
Nerozumím tedy tomu, proč u některých příspěvků je označení "anotace" a u jiných, rozsáhlejších obsahujících i hodnocení, je označení "recenze". Z věcného hlediska si stojím za tím, že anotae hodnotit nemusí, protože jde o shrnutí obsahu díla. Recenze by hodnotit měla. To pro vysvětlení panu Kalhousovi.
Vložil: PK, 14.09.2008 19:34
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové
I anotace, samozřejmě.
Vložil: Petr Kitzler, 14.09.2008 19:33
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové
Jen ještě na vysvětlenou: redakční systém Iliteratury, do něhož se vkládají texty, nezná samostatnou rubriku "anotace", ale pouze "recenze", kam zařazujeme i recenze. PK
Vložil: Anna, 13.09.2008 20:12
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové
D. Kalhous: Mezi anotací a recenzí je podstatný rozdíl. Anotace = stručná informace o obsahu díla. Hodnotit nemusí.
Vložil: David Kalhous, 13.09.2008 09:01
Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové
To není žádná recenze. Kde je jakékoli hodnocení a shrnutí obsahu těch textů? :-) D
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 4338x

Inzerce