Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2007

přehled beletrie zahraniční

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2007.

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2007
(bez nároku na úplnost - doplňky a upřesnění vítány)

Leden
■ První díl nového literárního cyklu Café.cz organizovaného Českým centrem v Haagu. Místo konání - Veemvloer Amsterdam; téma večera - nizozemské vydání deníku Petra Ginze. Debata nizozemských literárních překladatelů z češtiny o záludnostech překládání přes třetí jazyk.

Únor
■ v nakladatelství Wereldbibliotheek vychází kniha Květy Legátové De man uit Želary (Jozova Hanule). Překlad Edgar de Bruin.
■ nakladatelství De Geus vydává sbírku poezie česko-nizozemské básnířky Jany Beranové Vinger van de tijd (Prst času)

Březen
■ v nakladatelství Manteau – Ambo/Anthos vychází pod názvem Praags dagboek 1941-1942 deník Petra Ginze. Překlad z němčiny Ed Franck.
■ V revue Labyrint vychází povídka Paula van der Horsta Das Hochdeutsche Fräulein. Tamtéž: úryvek z románu Tommyho Wieringy Joe Speedboot (Joe Torpédo) (přel. Veronika Havlíková).

Duben
■ cena Aleidy Schotové udělena Edgaru de Bruinovi za překlad románu Jáchyma Topola Kloktat dehet (Spoelen met teerzeep) a za zásluhy o šíření české literatury v Nizozemsku.
■ v kulturním týdeníku A2 vychází esej Margriet de Moorové Stýská se mi po Hirsi Ali (Ik hou van religie, maar ik mis Hirsi Ali, NRC Handelsblad 10.-11. března 2007), překlad Magda de Bruin-Hüblová.
■ v nakladatelství Paseka vychází román Margriet de Moorové Utonulá (De verdronkene). Překlad Magda de Bruin-Hüblová.
Petra Hůlová pobývá ve spisovatelském domě poblíž Bruselu a účinkuje na bruselském literárním festivalu Passa Porta. Ze své nové knihy Umělohmotný třípokoj předčítá také během literárního večera konaného na Gentské univerzitě.

Květen
■ nakladatelství Nieuw Amsterdam vydává knihu Marka Slouky De zichtbare wereld (The Visible World), překlad Tjadine Stheeman.
Boris van Wijngaard přednáší z deníku Petra Ginze. Salon Saffier, Utrecht.
■ Portrét Jana Wolkerse na ČRo3 – Vltava.

Červen
■ Další vydání literárního cyklu Café.cz organizovaného Českým centrem v Haagu. Místo konání: Goethe Institut Amsterdam. Vystoupení děčínského básníka Radka Fridricha s názvem Gedichte aus Molchloch doprovázené projekcí autorových koláží a frotáží.
Arnon Grunberg vystupuje na Festivalu spisovatelů v Praze. Při té příležitosti vychází v počtu 32 ks bibliofilské vydání Pět jednohubek (výběr z textů Amuse-gueule a Grunberg rond de wereld, 32 s., překlad Veronika Havlíková) – „luxusní“ varianta s fotografií Grunberga za 150 eur, „lidová“ varianta za 100 eur.
■ v časopise pro slovanskou literaturu TSL (2007/46), vydávaném Amsterodamskou univerzitou, vycházejí tři povídky Jana Balabána v překladu Herberta van Lyndena.

Červenec
■ letní číslo literárního časopisu Plav je věnováno nizozemské literatuře. Úryvky z nizozemské a vlámské prózy, dramatu a poezie v překladu nederlandistů z Masarykovy univerzity v Brně.

Srpen
■ Utrecht, Letní kurs literárního překladu 2007 pro překladatele z nizozemštiny do arabštiny, čínštiny a češtiny. Organizuje Steunpunt Literair Vertalen.
■ Návštěva a vystoupení Kristien Hemmerechtsové v České republice.
■ nakladatelství Euromedia Group – Odeon vydává román Esther J. Endingové Po Valentýnu (Na Valentijn), první – a zatím jediný - zahraniční překlad titulu, za nějž autorka získala v roce 2004 debutantskou cenu.

Říjen
■ v nakladatelství Pistorius & Olšanská vychází kniha Franka Westermana El Negro (El Negro en ik), překlad Magda de Bruin-Hüblová.
■ nakladatelství Argo vydává knížku Toona Tellegena Dvě staré babky (Twee oude vrouwtjes), překlad Jiřina Holeňová, ilustrace Saša Švolíková.
■ v literárním časopise TSL (2007/47) vychází ukázka z knihy Petry Hůlové Umělohmotný třípokoj (Drie kamers van kunststof), překlad Eric Metz.
■ portrét Arnona Grunberga na ČRo3 – Vltava.

Listopad
■ v nakladatelství NLN vychází historická novela Tomase Lieskeho Moje výsostná láska (Mijn soevereine liefde), překlad Olga Krijtová.
■ nakladatelství Mladá fronta vydává antologii V Nizozemsku už nechci žít, Výbor nizozemské poezie. Předmluva a doslov Veronika Havlíková, překlad Olga Krijtová, Jana Pellarová a Veronika Havlíková.
■ 16. – 18. listopadu v Divadle Archa v Praze: Café Amsterdam. Účinkovali: Tomas Lieske, Frank Westerman, Remco Campert, Esther J. Ending, Mustafa Stitou, Tonnus Oosterhoff, Petra Hůlová, Jan Urban, Markéta Pilátová, Radek Fridrich, Vít Janota, Miloš Urban, Magdaléna Platzová, Jaroslav Rudiš, Igor Malijevský. Hudba: Esther Apituley (viola) a Rië Tanaka (klavír). Při té příležitosti vydává NLN ukázku (první dvě kapitoly) z novely Remca Camperta Láska v Paříži (překlad Lenka Křesťanová)
■ nakladatelství Wereldbibliotheek vydává knihu Květy Legátové De mensen van Želary (Želary), překlad Edgar de Bruin.
■ v nakladatelství Prometheus vychází povídková sbírka Bohumila Hrabala Praagse ironie (Pražská ironie), sestavil a přeložil Kees Mercks.
■ v souvislosti s uvedením filmu Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále do nizozemských kin vydává nakladatelství Prometheus reedici stejnojmenné novely Bohumila Hrabala Ik heb de koning van Engeland bediend, překlad Kees Mercks.
■ třetí vydání literárního cyklu Café.cz organizovaného Českým centrem v Haagu – překladatelské fórum s přehledem literárních událostí za uplynulý rok, místo konání: Instituto Cervantes, Utrecht.
■ v Goethe Institutu v Amsterodamu předčítá Melissa Müller z knihy Ein Garten Eden inmitten der Hölle (v nizozemském překladu Etudes van Troost, Artemis&co Amsterdam 2007, překlad Lilian Caris a Nicole Karduks) – životní osudy pražské klavíristky Alice Hirsch-Sommerové.

Prosinec
■ edice Moldaviet (Vltavín) nakladatelství Voetnoot – první trojice sešitků: Jáchym Topol: Het Gouden hoofd (Zlatá hlava), překlad Edgar de Bruin; Bohumil Hrabal: Drie rabiate legendes (Tři rabiátské legendy: Slavná Vantochova legenda, Křtiny, Dámská intimní toaleta), překlad Kees Mercks, ilustrace Josef Váchal; Magdaléna Platzová: Alle beschavingen hebben hun hoogtepunt (Všechny kultury mají svůj vrchol), překlad Hank Geerts. Od února 2008 k dostání v knihkupectví.
■ udělení překladatelské ceny NLPVF Olze Krijtové (Utrecht).

Přehled titulů – česká literatura v nizozemském překladu:
Květa Legátová: De man uit Želary (Jozova Hanule), Wereldibliotheek, Amsterdam 2007, přel. Edgar de Bruin
Petr Ginz: Praags Dagboek 1941-1942, Manteau – Ambo/Anthos, Amsterdam – Antwerpen 2007, z němčiny přel. Ed Franck
Jana Beranová: Vinger van de tijd (Prst času), De Geus, Breda 2007
Květa Legátová: De mensen van Želary (Želary), Wereldbibliotheek, Amsterdam 2007, přel. Edgar de Bruin
Bohumil Hrabal: Praagse ironie, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 2007, přel. Kees Mercks
Bohumil Hrabal: Ik heb de koning van Engeland bediend (Obsluhoval jsem anglického krále), Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 2007, přel. Kees Mercks
Jáchym Topol: Het Gouden hoofd (Zlatá hlava), Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2007, přel. Edgar de Bruin
Bohumil Hrabal: Drie rabiate legendes
Magdaléna Platzová: Alle beschavingen hebben hun hoogtepunt (Všechny kultury mají svůj vrchol), Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen 2007, přel. Hank Geerts

Překlady z jiných jazyků s českou tematikou:
Mark Slouka: De zichtbare wereld (The Visible World), Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2007, přel. Tjadine Stheeman
Melissa Müller: Etudes van troost (Ein Garten Eden inmitten der Hölle), Artemis&co, Amsterdam 2007, přel. Lilian Caris a Nicole Karduks

Nizozemská literatura v českém překladu:
Kluun: Time out (De weduwnaar), Jota, Brno 2007, přel. Marta Nováková
Etty Hillesum: Myslící srdce, dopisy z let 1941-1943, Karmelitánské nakladatelství, Praha 2007, přel. Petra Schürová
Francine Oomen: Jak přežít první pusu? (Hoe overleef ik mijn eerste zoen?), Albatros, Praha 2007, přel. Jana Broekman-Minářová
Margriet de Moorová: Utonulá (De verdronkene), Paseka, Praha – Litomyšl 2007, přel. Magda de Bruin-Hüblová
Esther J. Endingová: Po Valentýnu (Na Valentijn), Euromedia Group - Odeon, Praha 2007, přel. Veronika Havlíková
Frank Westerman: El Negro (El Negro en ik), Pistorius&Olšanská, Příbram 2007, přel. Magda de Bruin-Hüblová
Toon Tellegen: Dvě staré babky (Twee oude vrouwtjes), Argo, Praha 2007, přel. Jiřina Holeňová
Tomas Lieske: Moje výsostná láska (Mijn soevereine liefde), NLN, Praha 2007, přel. Olga Krijtová
V Nizozemsku už nechci žít, Výbor nizozemské poezie, ed. Veronika Havlíková, přel. Olga Krijtová, Veronika Havlíková, Jana Pellarová, Mladá fronta, Praha 2007

 

Chystá se v roce 2008:
■ Od ledna bude hostem amsterodamského spisovatelského domu Petra Hůlová.
■ Výstava o Karlu Čapkovi nadace Čapkova strž (pravděpodobně ve spolupráci s Českým centrem Den Haag, Českým centrem Brusel, Amsterodamskou a Gentskou univerzitou).

Nizozemské překlady české literatury:
Karel Čapek: Een heel gewoon leven (Obyčejný život), Wereldbibliotheek, Amsterdam, přel. Irma Pieper
■ Edice Moldaviet nakladatelství Voetnoot:
Karel Čapek: Obrázky z Holandska, Voetnoot, Amsterdam – Antwerpen, přel. Kees Mercks
Ivan Klíma: přel. Irma Pieper
Eda Kriseová: přel. Hank Geerts
Filip Topol: přel. Edgar de Bruin
Václav Havel: Odcházení, přel. Edgar de Bruin a Dick Ernest

České překlady nizozemské literatury:
Henk van Woerden: Ultramarín (Ultramarijn), Mladá fronta, Praha, přel. Jana Pellarová
Remco Campert: Láska v Paříži (Een liefde in Parijs), NLN, Praha, přel. Lenka Křesťanová
Anna Enquist: Návrat domů (De thuiskomst), Mladá fronta, Praha, přel. Petra Schürová
Tjalling Halbertsma: Stepní země (Steppeland) Prostor, Praha, přel. Lenka Řehová
Cees Nooteboom: Paradijs verloren, Paseka, Praha – Litomyšl, přel. Magda de Bruin-Hüblová
Geert van Istendael: Moje Nizozemsko (Mijn Nederland), NLN, Praha, přel. Jana Pellarová
Tommy Wieringa: Joe Speedboot, Argo, Praha, přel. Magda de Bruin-Hüblová

 

 

© Magda de Bruin-Hüblová

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 3474x

Inzerce
Inzerce
Inzerce