Lukavec, Jan:  Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti

Lukavec, Jan
Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti

anotace literární věda

Který spisovatel se může pochlubit tím, že dnes mnozí katolíci usilují o jeho blahořečení, a zároveň byl již před lety B. Václavkem pasován na jednu z lásek avantgardní generace? Který autor byl označen za sloup západní civilizace a současně za bratra klaunů a akrobatů? Všechny tyto charakteristiky se pojí se jménem anglického spisovatele G. K. Chestertona.

Jan Lukavec: Fanatik, prorok, či klaun? G. K. Chesterton a jeho interpreti. Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) 2008, 250 stran

Který spisovatel se může pochlubit tím, že dnes mnozí katolíci usilují o jeho blahořečení, a zároveň byl již před lety B. Václavkem pasován na jednu z lásek avantgardní generace? Který autor byl označen za sloup západní civilizace a současně za bratra klaunů a akrobatů? Všechny tyto charakteristiky se pojí se jménem anglického spisovatele G. K. Chestertona. Kniha se snaží zmapovat široké spektrum interpretací jeho díla, sahajících od jemu připisovaných atributů revolučnosti až ke konzervatismu, od iracionalismu až k přepjatému racionalismu, od charakteristik Chestertona jako obránce univerzálnosti lidských práv až k Chestertonovi-šovinistovi, od Chestertona jako oblíbeného autora lefebvristů až k Chestertonovi-předchůdci postmoderny, od Chestertona-ideologa stále opakujícího tutéž tezi až k Chestertonovi-sémiotikovi, zaměřujícímu se zvláště na otázku mnohosti interpretací. Jádrem práce je Chestertonova bohatá česká meziválečná recepce, v níž mezi jeho obdivovatele patřili liberálové, komunisté i pravicoví zastánci korporativismu. Tato recepce představuje dosud málo známou kapitolu duchovních dějin první republiky.

PhDr. Jan Lukavec, Ph.D. (1977) studoval český jazyk a kulturologii na Filozofické fakultě UK v Praze, absolvoval půlroční stáž na univerzitě v Kostnici, magisterské studium ukončil diplomovou prací Kapitoly z kulturních dějin zrcadla. Na FF UK se nadále podílí na grantové vědecké činnosti, píše články a recenze do řady českých periodik, například do A2, Lidových novin a Prostoru, spolupracuje s Českým rozhlasem. Působí v Národní knihovně České republiky. Je ženatý a má dvě děti.

http://www.rozhlas.cz/mozaika/literatura/_zprava/540919

 

© Jan Lukavec

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.