Tomáš z Cantimpré: Mořská monstra

Tomáš z Cantimpré
Mořská monstra

anotace přírodní vědy

Rozsáhlá práce přibližuje české odborné i laické veřejnosti poprvé dílo středověkého kazatele Tomáše z Cantimpré (1201-1272), byť je to představení zaměřené zcela konkrétně na jeden aspekt vybraný z jeho rozsáhlé encyklopedie o přírodě celkem ve 20 knihách, totiž na tu část, kde autor pojednává o nejrůznějších mořských tvorech (a netvorech), kteří fascinovali a zaměstnávali fantazii středověkých a koneckonců i současných čtenářů.

Tomáš z Cantimpré: De monstris marinis – Mořská monstra, latinská edice, překlad, úvodní studie a komentář Hana Šedinová. Praha: Oikoymenh 2008, 421 str. ISBN 978-80-7298-311-7.

Lexikografka a medievistka Hana Šedinová, pracovnice Kabinetu pro klasická studia AV ČR, kde se mimo jiné podílí na týmovém projektu Slovníku středověké latiny v českých zemích, publikovala na konci uplynulého roku další knihu, která byla vydána ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při CMTF UP v Olomouci a jež byla zařazena do řady Knihovna středověké tradice nakladatelství Oikúmené.
 
Rozsáhlá práce přibližuje české odborné i laické veřejnosti poprvé dílo středověkého kazatele Tomáše z Cantimpré (1201-1272), byť je to představení zaměřené zcela konkrétně na jeden aspekt vybraný z jeho rozsáhlé encyklopedie o přírodě (celkem ve dvaceti knihách), totiž na tu část, kde autor pojednává o nejrůznějších mořských tvorech (a netvorech), kteří fascinovali a zaměstnávali fantazii středověkých a koneckonců i současných čtenářů.
 
Kromě kritické edice, pořízené na základě rukopisu Národní knihovny v Praze, a zrcadlového českého překladu tvoří celou knihu detailně zpracovaná úvodní studie (str. 13-102), která seznamuje čtenáře s antickou tradicí zoologie, na niž Tomáš navazoval (počínaje Aristotelem přes Plinia Staršího, Ambrosia Milánského a Basila Velikého až po Isidora ze Sevilly), a analyzuje Tomášovy prameny, přičemž si rovněž všímá zejména neobvyklých tvorů, kteří byli vnímáni jako monstra (v latinském termínu monstrum přitom nepřevládal aspekt hrozivosti, ale něčeho neobvyklého, mimořádného a neběžného).
 
Patrně nejcennější je připojený a neméně rozsáhlý komentář k přeloženému spisu (str. 181-306), kde autorka uvádí na pravou míru Tomášovy často kuriózní informace o jednotlivých mořských tvorech, přičemž se jí přepečlivou prací s jeho prameny podařilo spolehlivě identifikovat téměř všechna mořská stvoření, jejichž název zůstával dosud pro badatele velkou neznámou (namátkou fastaleon, kilion, koki a mnohá další). Hana Šedinová ukazuje, jak se ze zcela běžných tvorů stávali kvůlichybným překladům Aristotela do latiny přes arabskou verzi zcela noví, fantastičtí živočichové, jejichž jména již nejen nepřipomínala původního živočicha, ale středověký svět záhy ztratil jakýkoli pojem o tom, co si za nimi představit.
 
Knihu doplňuje bohatá barevná i černobílá příloha přinášející faksimile iluminací ze dvou opisů Tomášova díla, na nichž středověcí iluminátoři vyobrazili všechna fantastická zvířata, o nichž Tomáš pojednává (str. 337-384), italské shrnutí celé publikace (str. 307-335) a velmi užitečné rejstříky.

© Petr Kitzler

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 3257x

katalogy

Koupit knihu

Inzerce