Kitzler, Petr (ed.): Příběhy raně křesťanských mučedníků

Kitzler, Petr (ed.)
Příběhy raně křesťanských mučedníků

anotace náboženství

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v těchto dnech ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nový svazek zaměřený na literaturu staré církve.

Petr Kitzler (ed.): Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury, z latinských a řeckých originálů přeložili Iva Adámková, Pavel Dudzik a Petr Kitzler, úvodní studie Jiří Šubrt, Praha: Vyšehrad 2009, 400 str., 16 str. obrazové přílohy.

Nakladatelství Vyšehrad vydalo v těchto dnech ve spolupráci s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nový svazek zaměřený na literaturu staré církve. Předkládaná publikace je první reprezentativní výběr z nejstarších latinských a řeckých spisů, jejichž jednotícím tématem jsou postavy mučedníků – žen a mužů, kteří se v prvních čtyřech staletích odmítli vzdát své křesťanské víry, která byla pohanskou většinou chápána jako potenciální politická i mravní hrozba, a podstoupili pro ni mučednickou smrt. Výbor přináší důkladně komentované překlady jedenadvaceti nejvýznamnějších martyrologických textů (tzv. acta a passiones martyrum), které jsou (s výjimkou Umučení Polykarpa) do češtiny přeloženy poprvé. Výběr zařazených textů se primárně neřídil historickou autenticitou jednotlivých textů, ale byl veden snahou přiblížit znepokojivý fenomén mučednictví z různých pohledů, v různých literárních žánrech a z hlediska mnohdy rozdílných cílů, které anonymní autoři sledovali. Celá kniha je uvozena studií Jiřího Šubrta, která mučednictví zasazuje do širokého literárního, historického i teologického kontextu. Knihu doprovází rovněž barevná obrazová příloha, která názorně ilustruje osudy a postavy mučedníků na základě raně křesťanských i raně středověkých zobrazení.

 

Přeloženy jsou následující texty:

Umučení svatých Ptolemaia a Lucia
Umučení Polykarpa
Akta Iústína a jeho druhů
Umučení svatých Karpa, Papyla a Agathoníké
Dopis lyonské obce
Akta mučedníků ze Scilli
Umučení Apollónia (Apollóa)
Umučení svatých Perpetuy a Felicity
Akta Perpetuina A
Umučení Pionia a jeho druhů
Akta Acaciova
Akta Maximova
Akta Cyprianova
Pontius: Život Cyprianův
Umučení svatých Mariana a Jakuba
Umučení svatých Montana a Lucia
Umučení svatých Fructuosa, Auguria a Eulogia
Akta Maxmiliánova
Umučení Marcela
Umučení svaté Kryšpíny
Umučení Felika

 

© Petr Kitzler

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.