Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2009

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2009

přehled beletrie zahraniční

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2009.

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2009
(bez nároku na úplnost - doplňky a upřesnění vítány)

Nizozemskou verzi lze získat prostřednictvím autorky / De Nederlandse versie van dit jaaroverzicht van Tsjechisch-Nederlandse literaire betrekkingen is verkrijgbaar bij de auteur magda.debruin@iliteratura.cz

Leden
■ V nakladatelství Mladá fronta vychází román Henka van Woerdena Ultramarín (Ultramarijn). Překlad a doslov Jana Pellarová.
■ Bibliotheca Philosofica Hermetica v Amsterodamu pořádá od prosince 2008 do května 2009 výstavu o pražském spisovateliGustavu Meyrinkovi.

Únor
■ V revue Labyrint (23-24) vychází úryvek z románu Objevení nebe (De ontdekking van de hemel) Harryho Mulische v překladu Veroniky ter Harmsel Havlíkové. Vydání plánuje Euromedia Odeon v roce 2010.
■ V Salonu Práva z 12. 2. vychází v souvislosti s románem Joe Kluzák (Joe Speedboot, Argo 2008, přel. Magda de Bruin Hüblová) rozhovor Michala Procházky s Tommym Wieringou „Chci psát, ne jen vyprávět vlastní život“. Ve stejném čísle v rubrice „Otázky pro...“ dvojrozhovor s Henrikem Barendsem z nakladatelství Voetnoot a překladatelem Edgarem de Bruinem o edici krátkých českých textů Moldaviet.
■ Rozhovor Michala ProcházkyMargriet de Moorovou: „Mluvíme o pocitu viny víc než o vině samotné“, Salon, příloha Práva, 26. 2. 2009.
■ V nizozemských knihkupectvích se objevuje třetí trojice knížek edice Moldaviet antverpského nakladatelství Voetnoot: č. 7 Karel Čapek: Prenten van Holland (Obrázky z Holandska), překlad a doslov Kees Mercks; č. 8 Petr Placák: Het schip der doden (Loď mrtvých), překlad a doslov Edgar de Bruin; č. 9 Richard Weiner: Een stem door de telefoon (Hlas v telefonu), překlad Hank Geertsová, doslov Kees Mercks.
■ V časopise Host (2/2009) vychází v rubrice Čtenářský deník text Magdy de Bruin Hüblové „Volání divočiny po holandsku“ – o románu Pii de Jongové De lange dagen (Dlouhé dny).
■ Česko-nizozemská básnířka a překladatelka Jana Beranová se stává na roky 2009 a 2010 „městskou básnířkou“ Rotterdamu. Jejím úkolem je zaznamenávat ve verších významné události ve městě. Zvláštní projekt tvoří „Báseň měsíce“, tedy verše různých autorů, které se z iniciativy Jany Beranové objevují na význačných místech po městě. Poezii básnířka šíří například i prostřednictvím zdarma rozdávaných návleků na cyklistická sedla s natištěnými verši.

Březen
■ V nakladatelství Voetnoot vychází román Emila Hakla Zoon & vader (O rodičích a dětech). Překlad a doslov Edgar de Bruin.
■ Haarlemské nakladatelství Gottmer vydává dvě knížky Zdeňka Millera a Eduarda Petišky o Krtečkovi: Hoe Molletje aan zijn broek kwam (Jak krtek ke kalhotkám přišel) a Hoe Molletje aan zijn auto kwam (Krtek a autíčko). Přeložil a upravil Edgar de Bruin.
■ Během Překladatelského fóra (6. března v prostorách De Fabriek v amsterodamském přístavu) představují překladatelé Kees Mercks, Irma Pieperová a Edgar de Bruin své čerstvě vydané překlady a mluví o svých plánech. Součástí fóra je i výstava knih, časopisů, výstřižků atd. dokumentujících česko-nizozemské literární vztahy za uplynulý rok.
■ Překladatelé Kees Mercks a Edgar de Bruin představují své překlady v amsterodamském knihkupectví Pegasus. Během Noci knihy se tu na závěr celoroční akce „Amsterdam – světové město knihy“ koná pořad o slovanských literaturách.
■ Nově založený vlámský literární časopis Kluger Hans www.klugerhans.net se zaměřuje na literaturu země, která v té chvíli předsedá EU. Jako první je na řadě ČR. V prvním čísle vychází povídka Jana Balabána De communisten (U komunistů, ze sbírky Možná že odcházíme). Překlad Edgar de Bruin. Na webových stránkách časopisu vycházejí m.j. články o výuce češtiny na překladatelské škole v Gentu, o pobytu básníka Petra Borkovce v Belgii, rozhovor s Markem Sečkařem z Hosta o českých literárních časopisech atd.
■ Na ČRo3 Vltava čte Apolena Veldová na pokračování z románu Arthura Japina Nádherná vada v překladu Olgy Krijtové.
■ V časopise pro slovanské literatury TSL vydávaném na Amsterodamské univerzitě vychází v č. 52 (březen/duben 2009) povídka Zdeňka Grmolce De uitdrijving van een engel (Vymítání anděla). Překlad Herbert van Lynden.

Duben
■ V nakladatelství Argo vychází román Arnona Grunberga Tirza. Překlad Magda de Bruin Hüblová.
■ V amsterodamském nakladatelství Coppens & Frenks vychází román Ladislava Klímy Het lijden van vorst Sternenhoch (Utrpení knížete Sternenhocha). Překlad a doslov Kees Mercks.
■ Ve veřejné knihovně v Maastrichtu vypráví Jana Beranová o pražských básnících. Koná se u příležitosti vernisáže fotovýstavy Miloslava Kubeše organizované Českým centrem Haag/Rotterdam.

Květen
■ Mezi více než šedesáti tituly nominovanými na překladatelskou cenu Josefa Jungmanna, představenými tradičně Obcí překladatelů na veletrhu Svět knihy, figurují tři překlady z nizozemštiny: Cees Nooteboom: Ráj ztracený (Paradijs verloren), překlad Magda de Bruin Hüblová, Paseka, Praha - Litomyšl 2008; Tommy Wieringa: Joe Kluzák (Joe Speedboot), překlad Magda de Bruin Hüblová, Argo, Praha 2008; Saskia de Coster: Hrdina (Held), překlad Magda de Bruin Hüblová, Pistorius & Olšanská, Praha – Příbram 2008.
■ Během Noci literatury předčítá Jan Kačer v atomovém krytu hotelu Jalta z románu Tirza Arnona Grunberga. V Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce předčítá Ivan Řezáč z novely Hrdina (Held) Saskie de Costerové. Autorka se čtení účastní i osobně.
■ Nizozemskými a vlámskými hosty veletrhu Svět knihy jsou Arnon Grunberg, Saskia de Coster a Geert van Istendael. Na veletrhu je také výstavka českých překladů nizozemské literatury za období 1999-2009. V rámci doprovodného programu se promítá film Discovery of Heaven podle románu Harryho Mulische Objevení nebe (De ontdekking van de hemel).
■ V Lidových novinách (23.5.) vychází reportáž Arnona Grunberga „Američani na lovu ukrajinských žen“.
■ Plav 2009/3 „Belgie: literatura pomezí“ se věnuje i vlámské literatuře. Obsahuje m.j. rozhovor Martiny LoučkovéGeertem van Istendaelem, Brusel Koena Peeterse (úryvek z románu Grote Europese roman, překlad Martina Loučková), článek Martiny Loučkové Městští básníci (Lanoy, Moyaert, Van heeová), úryvek z románu Annelies Verbekeové Spi! (Slaap!) v překladu Jany Pellarové, recenzi Lucie Sedláčkové na novelu Saskie de Costerové Hrdina (Held) a úryvek z českého překladu této novely od Magdy de Bruin Hüblové.

Červen
■ V červnovém čísle vlámského literárního časopisu Kluger Hans vycházejí verše Petra Borkovce (překlad Jana Beranová): Avond (Večer), Tomaten (Rajčata), Bank (Gauč) a Standbeeld (Socha).
■ Během rotterdamského festivalu Poetry International probíhá prezentace „překladatelského“ čísla literárního časopisu Tirade, m. j. s příspěvky Keese Merckse a Edgara de Bruina a s úryvky z Babičky (Grootmoeder) Boženy Němcové (překlad Kees Mercks) a z románu Zvuk slunečních hodin Hany Andronikové (překlad Edgar de Bruin).
■ U příležitosti penzionování univerzitního docenta českého jazyka a literatury Keese Merckse pořádá katedra slavistiky Amsterodamské univerzity překladatelské sympózium s účastí nizozemských i vlámských slavistů a překladatelů. Na závěr Mercks přejímá z rukou velvyslance ČR v Nizozemsku Petra Mareše stříbrnou medaili MZV ČR. V nakladatelství Pegasus současně vychází sborník Mercksových článků s názvem Regressus ad futurum Terugblik voor de toekomst.

Srpen
■ V rámci cyklu Rok v Evropě vysílá ČRo3 Vltava desetidílný seriál Literární Nizozemí o různých aspektech nizozemského literárního provozu. Připravily Magda de Bruin Hüblová a Vladimíra Bezdíčková.
■ V rotterdamské knihovně vystavuje městská básnířka Jana Beranová své oblíbené knihy – m.j. tituly českých autorů.

Září
■ V antverpském nakladatelství Voetnoot vychází další trojice z české edice Moldaviet: č. 10 Miloš Urban: De kleine dood (Smrtečka), překlad a doslov Edgar de Bruin; č. 11 Edgar Dutka: Onder water (Pod vodou), překlad a doslov Edgar de Bruin a č. 12 Jiří Kratochvil: Dame de coeur, překlad a doslov Irma Pieperová.
■ V zářijovém čísle časopisu Host (8/2009) vychází esej Margot Dijkgraafové o současné nizozemské literatuře „,Pravé Holandsko‘ a noví Nizozemci“ (překlad z angličtiny Martina Neradová). V rubrice Čtenářský deník píše Magda de Bruin Hüblová pod titulem „Přepiplaný přistěhovalec“ o románu Abdelkadera Benaliho Bruiloft aan zee (Svatba u moře).

Říjen
■ Nakladatelství De Bezige Bij vydává vzpomínkovou knížku Martina Šimka De vuurvliegjes achterna. De vlucht naar de vrijheid. (Za světluškami. Útěk na svobodu.) Autor (mladší bratr Miloslava Šimka) emigroval v roce 1968 do Nizozemska a získal jméno jako originální moderátor rozhlasových i televizních pořadů, jehož poznávacím znamením je těžký český přízvuk.
■ Oddělení nederlandistiky UK pořádá 6. kolokvium Pražské perspektivy. Literární část je věnována komiksu, jazykovědná část se zaměřuje na „Nové formy nizozemštiny“.

Listopad
■ Studenti slavistiky z Amsterodamské univerzity inscenují části ze hry Václava Havla Het tuinfeest (Zahradní slavnost) v novém překladu Keese Merckse. Hra současně vychází tiskem v nakladatelství Pegasus ve spolupráci s nadací Stichting Slavische literatuur (Slavische Cahiers 6). Repríza 14. ledna 2010.
■ U příležitosti udělení Ceny nizozemského písemnictví Ceesi Nooteboomovi natáčí organizující Nizozemská jazyková unie film, v němž předčítají různí, v Nizozemsku žijící překladatelé z Nooteboomova díla. Magda de Bruin Hüblová předčítá ze svého překladu novely Ráj ztracený (Paradijs verloren). Film se promítá na úvod slavnostního ceremoniálu v královském paláci v Bruselu. Účinkující překladatelé smějí po skončení krátce pohovořit s belgickým královským párem.

Prosinec
■ V časopise pro slovanské literatury TSL (č. 54) vydávaném na Amsterodamské univerzitě vychází rozhovor překladatelky Irmy Pieperové s Jiřím Kratochvilem (jde o rozšířenou verzi rozhovoru, který tvoří doslov k povídce Dame de coeur, sešitku č. 10 edice Moldaviet). Současně tu vychází krátká ukázka ze zmíněného překladu.
■ Divadelní soubor Zuidpool z Antverp inscenuje Opus XX – podle knihy Patrika Ouředníka Europeana (představení je k vidění v různých vlámských městech do května 2010 http://www.zuidpool.be/ ).
■ Nakladatelství Academia vydává knihu Douweho Draaismy Proč život ubíhá rychleji, když stárneme. O autobiografické paměti. (Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen). Překlad Ruben Pellar.
■ V nakladatelství Triton vychází v překladu Jany Červenkové novela Jony Oberského Dětská léta (Kinderjaren).

 

Přehled titulů – česká literatura v nizozemském překladu:

Edice Moldaviet:

č. 7 Karel Čapek: Prenten van Holland (Obrázky z Holandska), překlad a doslov Kees Mercks, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy 2009
č. 8 Petr Placák: Het schip der doden (Loď mrtvých), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy 2009
č. 9 Richard Weiner: Een stem door de telefoon (Hlas v telefonu), překlad Hank Geertsová, doslov Kees Mercks, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy 2009
č. 10 Jiří Kratochvil: Dame de coeur, překlad a doslov Irma Pieperová, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy 2009
č. 11 Edgar Dutka: Onder water (Pod vodou), překlad a doslov Edgar de Bruin, edice Moldaviet č. 11, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy 2009
č. 12 Miloš Urban: De kleine dood (Smrtečka), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy 2009

Emil Hakl: Zoon & vader (O rodičích a dětech), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy 2009
Ladislav Klíma: Het lijden van vorst Sternenhoch (Utrpení knížete Sternenhocha), překlad a doslov Kees Mercks, Coppens & Frenks, Amsterodam 2009
Václav Havel: Het tuinfeest (Zahradní slavnost), překlad Kees Mercks, Pegasus & Stichting Slavische literatuur, Slavische Cahiers 6, Amsterodam 2009
Zdeněk MilerEduard Petiška: Hoe Molletje aan zijn broek kwam (Jak krtek ke kalhotkám přišel), překlad a úprava Edgar de Bruin, Gottmer, Haarlem 2009
Zdeněk MilerEduard Petiška: Hoe Molletje aan zijn auto kwam (Krtek a autíčko), překlad a úprava Edgar de Bruin, Gottmer, Haarlem 2009

 

Česká tematika

Kees Mercks: ‘Regressus ad futurum’ Terugblik voor de toekomst. Pegasus, Amsterodam 2009
Martin Šimek: De vuurvliegjes achterna. De vlucht naar de vrijheid. De Bezige Bij, Amsterodam 2009

 

Nizozemská literatura v češtině:

Henk van Woerden: Ultramarín (Ultramarijn), překlad a doslov Jana Pellarová, Mladá fronta, Praha 2009
Arnon Grunberg: Tirza, překlad Magda de Bruin Hüblová, Argo, Praha 2009
Douwe Draaisma: Proč život ubíhá rychleji, když stárneme. O autobiografické paměti. (Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Over het autobiografische geheugen.), překlad Ruben Pellar, Academia, Praha 2009
Jona Oberski: Dětská léta (Kinderjaren), překlad Jana Červenková, Triton, Praha 2009

 

Plánuje se v roce 2010:

Edice Moldaviet:

č. 13 Josef Škvorecký: De gekooide charleston (Zamřížovaný charleston – ze sbírky Prima sezona), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy
č. 14 Michal Ajvaz: De kever (Brouk), překlad a doslov Hank Geertsová, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy
č. 15 Abbé Appliqué: De kunst van het neuken (Umění mrdati), překlad a doslov Kees Mercks, Voetnoot, Amsterodam – Antverpy

Jáchym Topol: De werkplaats van de duivel (Chladnou zemí), překlad Edgar de Bruin, Ambo-Anthos, Amsterodam
Karel Čapek: Oorlog met de salamanders (Válka s mloky), překlad Irma Pieperová, Wereldbibliotheek, Amsterodam

Nizozemská literatura v češtině:

Remco Campert: Láska v Paříži (Liefde in Parijs), překlad Lenka Křesťanová, NLN, Praha
Harry Mulisch: Objevení nebe (De ontdekking van de hemel), překlad Veronika ter Harmsel Havlíková, Euromedia Odeon
Annelies Verbeke: Spánek (Slaap!), překlad Jana Pellarová, Kniha Zlín
Kader Abdolah: Dům u mešity (Het huis van de moskee), překlad Lucie Smolka Fruhwirtová, Kniha Zlín
Annejet van der Zeijl: Sonny Boy, překlad Pavla Marková, Barrister & Principal, Brno
Willem Frederik Hermans: Temná komora Damoklova (De donkere kamer van Damokles), překlad Magda de Bruin Hüblová, Host, Brno
Willem Frederik Hermans: Nooit meer slapen, překlad Magda de Bruin Hüblová, Host, Brno
Leon de Winter: Právo na návrat (Recht op terugkeer), překlad Ruben Pellar, Euromedia Odeon, Praha
Erwin van Meekeren: Život a diagnóza Vincenta van Gogha (Leven en ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh), překlad Petra Schürová, Galén, Praha
Anna Enquistová: Contrapunt, Mladá fronta, Praha

 

V roce 2011:

Geert Mak: V Evropě (In Europa), překlad Petra Schürová, Barrister & Principal, Brno

 

A jinak v roce 2010... (údaje bez záruky)

Překladatelské fórum (cca začátkem března pravděpodobně v Amsterodamu).

V dubnu a květnu bude v amsterodamském Spisovatelském domě pobývat Jáchym Topol a v univerzitním kulturním středisku Spui25 osobně představí nizozemský překlad své knihy Chladnou zemí.

V dubnu se v debatním středisku De Balie v Amsterodamu bude konat večer věnovaný povídkám. Českou literaturu tu zastoupí Jan Balabán.

V předvečer pražského veletrhu Svět knihy (13.-16. 5. 2010) se během Noci literatury (12. 5. 2010 na různých místech Malé Strany) bude m.j. předčítat z románu W. F. Hermanse Temná komora Damoklova a z románu vlámské spisovatelky Annelies Verbekeové Spánek. Tato autorka bude přítomna i osobně.

© Magda de Bruin-Hüblová

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 4153x

Inzerce
Inzerce
Inzerce