Čermák, Jan (ed.): Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700–1100)

Čermák, Jan (ed.)
Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700–1100)

recenze beletrie zahraniční

Příznivci raného středověku a jeho literárních památek by měli zbystřit: pod názvem Jako když dvoranou proletí pták totiž vychází obsáhlá antologie nejstarší anglické poezie a prózy.

Takovou antologii nejstarší anglické literatury nemají nikde v Evropě
Jan Čermák
(ed.): Jako když dvoranou proletí pták. Antologie nejstarší anglické poezie a prózy (700–1100), přel. Michal Bareš, Jan Bičovský, Jan Čermák, Mariana Housková, Tereza Giannitsadi, Miloš Komanec, Radvan Markus, Hana Maxová-Sellnerová, Klára Petříková, Veronika Revická, Daniel Soukup, Helena Soukupová-Clarková a Helena Znojemská, Triáda, Praha 2009 (fakticky vyšlo 2010), 679 stran

Příznivci raného středověku a jeho literárních památek by měli zbystřit: pod názvem Jako když dvoranou proletí pták totiž vychází obsáhlá antologie nejstarší anglické poezie a prózy. Ta podává poprvé v českém překladu soustavný obraz literatury Anglosasů od nejranějších písemných památek začátku 8. století po básně sklonku století jedenáctého.

Jedná se o opravdový literární dávnověk. Na začátku tohoto období se v Anglii jen obtížně prosazovalo křesťanství a země byla rozdělena na několik vzájemně soupeřících království. Na jeho konci však už byl mocný stát pod vedením normanské dynastie, jehož vliv na Evropu v následujících staletích neustále vzrůstal.

Hodnoty tehdejší společnosti byly založeny na věčných soubojích s nepřáteli i nehostinnou přírodou. Průměrný věk sotva přesahoval třicítku, lidi kosily nemoci, podvýživa a války. V takových podmínkách se nejvíce cenily statečnost, štědrost a věrnost pánovi i vlastnímu slovu. Všichni věděli, že smrt si dříve, či později přijde pro každého a věhlas statečných se bude šířit zemí v podobě zpěvů a oslavných básní.

Texty zahrnuté v antologii tento život plný prolínání živlu pohanského a křesťanského živě odrážejí. Nalezneme zde jak zmíněné básně oslavující činy chrabrých reků (ta nejslavnější z nich, Béowulf, už vyšla před lety samostatně), tak i básně elegického charakteru a ladění. Je zde však zastoupena také poezie náboženská a alegorická i kouzla a hádanky.

Svým rozsahem i úplností je antologie nejstarší anglické poezie a prózy i v evropském měřítku ojedinělá. "Co vím, tak publikace podobného rozsahu a soustředěnosti záběru jinde nevyšla," podotýká přední český anglista Jan Čermák, editor antologie a autor překladu zmíněného Béowulfa. "Při podobných příležitostech bývá spíše zvykem vybírat a tisknout zejména ty nejlepší a nejznámější texty. Podobné výbory pak mívají buď podobu sólových pokusů překladatelů, kteří nejsou schopni pracovat s originály, nebo naopak lingvistů či filologů, jejichž snahy zase nemusí vždy oslovovat širší čtenářskou obec."

V českém překladu se obě roviny spojují v jeden působivý celek. Na textech pracoval kolektiv 13 vesměs mladých překladatelů pod vedením docenta Čermáka s přestávkami od roku 2002. Celý projekt mohl využívat univerzitního zázemí i podpory grantu, takže původně studentské práce se postupem let se postupem času proměnily v seriózní překlady doplněné krátkými texty, jež každý text uvádějí do patřičného historického a kulturního kontextu. Antologii uvádí studie o Anglosasech a jejich literatuře a takřka kritickému vydání nechybí ani soupis pramenů, zdrojů překladů a obsáhlé rejstříky.

Cílovou skupinou antologie však nemusí být nutně jen akademici a studenti anglistiky. "Když jsem dělal Béowulfa, zadání znělo, aby svazek oslovil 'inteligentního maturanta'. Tady jsme se snažili jsme se o něco podobného – oslovit široký okruh zvídavého, byť na tomto poli třeba málo znalého čtenářstva," říká k tomu Čermák.

Ve zpřístupňování v českém kontextu doposud neznámých středověkých textů chce tým překladatelů pokračovat. "Jestliže v této antologii jsme se vrátili na samý počátek anglické literatury, nyní se chceme soustředit na období mezi léty 1100 až 1500, z nějž český čtenář zná jen Chaucerovy Canterburské povídky."

© Richard Olehla

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 124 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.