Kaščenko, Adrian

Kaščenko, Adrian

portrét beletrie zahraniční

Letos uplynulo 90. výročí úmrtí ukrajinského romanopisce, autora historických próz Adriana Kaščenka, který se po dlouhé době dostává do povědomí čtenářů i historiků.

Len naozajstní fajnšmekri ukrajinskej historickej prózy poznajú meno a tvorbu ukrajinského spisovateľa Adriana Kaščenka (19. 9. 1858–16. 3. 1921). V tomto roku si ukrajinská kultúrna verejnosť pripomenula 90. výročie smrti tohto literáta, ktorého tvorba na začiatku minulého storočia bola v Ukrajine veľmi populárna. Svoju literárnu cestu začal v roku 1883, ale známym spisovateľom sa stal až po roku 1905, keď v cárskom Rusku dochádza k istému zoslabnutiu zákazov ukrajinského slova. Sústreďuje sa predovšetkým na históriu Záporožskej Siči, najmä na osud ukrajinského kozáctva po zničení Záporožskej Siči. Okrem toho vytvoril celú galériu národných hrdinov Ukrajiny práve z tohto obdobia.

Historické vymedzenie diel A. Kaščenka – 30. roky 17. storočia–koniec 18. storočia. Novelou Pod Korsunom (Pid Korsunem) sa začína celý cyklus diel, ktoré sú venované oslobodzovaciemu hnutiu ukrajinského národa, ktoré viedol heťman Bohdan Chmeľnyckyj. Práve táto historická novela bola jednou z najčítanejších. Zaiste aj preto, lebo v nej šlo o víťazné ťaženie B. Chmeľnyckého pod Žovtymi Vodami a Korsunom. Vo víre týchto udalostí spisovateľ priblížil osudy ľudí, ktorí prejavujú svoju šľachetnosť a obetavosť.
Literárna kritika považuje novelu V zápale boja (U zapali boroťby) za najumeleckejšiu zo všetkých diel Adriana Kaščenka, ba niektorí dokonca nachádzajú analógiu s románom H. Sienkiewicza Ohňom a mečom.

Historické novely Pod Korsunom, Bojovníci za pravdu (Borci za pravdu), Zničené hniezdo (Zrujnovane hnizdo) môžeme považovať za priam historicko-psychologický výskum spomínaného obdobia s výrazným umeleckým nábojom. Historické novely A. Kaščenka majú zväčša bohatý sujet, ale novela Bojovníci za pravdu obsahuje taktiež prvky kronikárstva a biografickosti. Medzi populárne diela A. Kaščenka patrila Záporožská sláva (Zaporozka slava). Svojho času toto literárne dielo zohralo u mladej generácie dôležitú poznávaciu a výchovnú úlohu.

Z jeho poviedkovej tvorby treba spomenúť dielo Na ruinách Siči (Na rujinach Siči), ktoré je napísané formou vízie. K majstrovsky napísaným dielam nesporne patrí novela Zničené hniezdo, ktorá približuje práve čas likvidácie Záporožskej Siči. Následky jej zničenia boli pre ďalší osud Ukrajiny tragické. Ešte aj dnes metafora „zničeného hniezda“ vo vzťahu k Ukrajine znie celkom aktuálne.

Súbežne s písaním poviedok, čŕt, noviel, divadelných hier spisovateľ pracoval nad knihou Rozprávanie o slávnom vojsku Záporožskom (Opovidanňa pro slavne Vijsko Zaporozke nyzove), ktorá vyšla v troch vydaniach (1917, 1918, 1919). Ide o historiografickú prácu, ba možno ju dokonca zaradiť k dielam historickej publicistiky, nakoľko je napísaná na základe množstva historických materiálov, dokumentov. Čitateľ má pred sebou ohromnú panorámu Záporožskej Siči, záporožského kozáctva ako zriedkavého spoločenského javu. Pripomenieme, že historická novela A. Kaščenka Bojovníci za pravdu vyšla v češtine dvakrát (1931, 1938) v pražskom nakladateľstve Františka Rebce v preklade Jiřího Hajevského. Obdobne aj ďalšie dielo A. Kaščenka Zničené hniezdo (v českom preklade pod názvom Zničení orlího hnízda). Prekladateľ J. Hajevský v predslove k tomuto vydaniu píše: „...záporožská Síč byla vážnou překážkou k zotročení Ukrajiny, na níž moskevští vladaři dostali zálusk již brzy po dobrovolném přistoupení Ukrajiny pod vládu moskevského cara, ale s výhradou své úplné samosprávy. Bylo nutno ji zničit a nebyl by to právě bezpečný podnik, neboť otevřená srážka se Záporožci nezaručovala vítězství. Proto ani car Alexej, ba ani Petr se toho neodvažovali. Však moskevský imperialismus přece svého dosáhl – za vlády carevny Kateřiny Veliké, pomocí zrádné lsti, byla Sič konečně zrušená a zbořená.“
Ilustrácie do oboch spomenutých českých vydaní diel Adriana Kaščenka pripravil ukrajinský maliar Jurij Vovk (1899–1961).

Na Ukrajine sa čitatelia s tvorbou A. Kaščenka zoznamovali až do roku 1933 (na západnej Ukrajine o dvanásť rokov dlhšie). Neskôr sa jeho dielo ocitlo na indexe a autor bol označený za buržoázneho nacionalistu. V súčasnosti sa dielo Adriana Kaščenka znovu vracia do ukrajinského čitateľského povedomia.

© Ivan Jackanin

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 3010x

Inzerce
Inzerce