Jirous, Ivan Martin: Úloža

Jirous, Ivan Martin
Úloža

recenze beletrie česká

Poezie Ivana Martina Jirouse je poezie protichůdnosti. Bezděčně krásná, neuměle dokonalá. Jirous hází perly svých průzračných veršů na umaštěné hospodské stoly, mezi půllitry a popelníky. Z její neuspořádanosti se rodí zvláštní harmonie, spočívající ve spojení hospodské obhroublosti a nevázanosti s jemností a pokorou vyvěrající z přesvědčení, že v nejzaplivanějším prostředí se dokáže zaskvět prostá a čistá krása, z umění tuto krásu nalézt a zachytit.

Ivan Martin Jirous: Úloža. Torst, Praha, 2013, 72 s.

Poezie Ivana Martina Jirouse je poezie protichůdnosti. Bezděčně krásná, neuměle dokonalá. Jirous hází perly svých průzračných veršů na umaštěné hospodské stoly, mezi půllitry a popelníky. Z její neuspořádanosti se rodí zvláštní harmonie spočívající ve spojení hospodské obhroublosti a nevázanosti s jemností a pokorou vyvěrající z přesvědčení, že v nejzaplivanějším prostředí se dokáže zaskvět prostá a čistá krása, z umění tuto krásu nalézt a zachytit.

V Jirousově poslední sbírce, posmrtně vydané Úlože, kterou připravil k vydání Martin Machovec a která obsahuje verše z let 2009–2011, se vedle konstant jeho poezie objevuje – nebo spíš výrazněji než kdy jindy vystupuje – ještě jeden rys: Jirous se staví do pozice zlobivého, divokého dítěte, které provinile a pokorně předstupuje před Otce, odevzdává se do jeho vůle a doufá, že mu bude odpuštěno. V tomto smyslu by mohla být za ústřední považována báseň Na bigbítu na Slamníku: „A řádová sestra Karin / na děti dívala se / nezbavené vin / vždyť dosud nestačily se provinit / Viď“. V básních také přibývá existenciální úzkosti – z uplývajícího času, z nenávratnosti, z toho, co se neodvratně blíží. V jednom textu básník vzpomíná na Violu Fischerovou a přimlouvá se za ni, ale prosí vlastně i za sebe: „Ať Pán náš schová ji / pod oblak něžný / vždyť i my / o něco mladší / blížíme se / k Boží žni“. Vědomí, že konečné účtování je velmi blízko, je tím, co oba tyto autory v závěrečném období jejich tvorby spojuje a v čem se na moment setkávají a zrcadlí jejich básnické osudy. Jirousovi i Fischerové vyšly posmrtně básnické sbírky, které zůstaly nedokončené a jimž vévodí pocity úzkosti, nejistoty, jež jsou plné dlouhých pohledů nazpět a kradmého nahlížení kamsi dopředu.

Pokora se v poslední Jirousově sbírce ještě prohlubuje a rozšiřuje. Prostupuje nejenom chápání umělecké tvorby nebo zpětné pohledy na vlastní život, ale i vnímání lidského konání jako takového: „Nemění nic naše texty / jediný kdo cokoli může změnit / bude-li chtít / jseš Ty“. Ale nebyl by to Jirous, aby, zcela v duchu zmiňované protichůdnosti, nenechal ve svých básních zaznít ozvuky naštvanosti a palčivou magorovskou vanitas: „Chtěl jsem v tomhle textu / nebo co to je / pokračovat / a použít slova rýmy Hospodin a hřích / ale vyseru se na to / nestojí to za to“. Zdá se, že básník sleduje svět z už o něco větší dálky – ale přesto mu není život se všemi jeho nespravedlnostmi lhostejný, naopak, hluboce se ho dotýká: „Sentimentální / jako stará plačka / pozoruju ty kolem mne / které život nebo osud / nebo co to je / mnohem víc mačká“. Několik básní tak věnuje právě těmto potřebným, nebo se o nich alespoň zmiňuje (cyklus básní Pro Dagmarku, Křižákovi, Pravila matka mého kmotřence).

Syntéza protichůdných poloh, která je pro Jirousovu poezii příznačná a jíž autor ve svém vrcholném díle Magorovy labutí písně dosahuje na ploše jedné básně, je v Úlože rozprostřena do sbírky jako celku. Básním-modlitbám ještě sekundují syrové hospodské básně z nádražní restaurace Oáza. Ale víc je těch pokorných, úzkostně doufajících. Jako by už jednou nohou nakračoval někam za, někam nad.

© Markéta Kittlová

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 131 čtenářů.

Diskuse

Vložil: Pepan, 05.10.2013 11:13
Jirous, Ivan Martin: Úloža
Výborná knížka. Od jeho knih starších - které se vzájemně dost podobaly - se knížka mírně liší; je to velmi zajímavé.
Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

80%autor článku   52%čtenáři

zhlédnuto 5824x

katalogy

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce
Inzerce