Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2013

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2013

aktualita beletrie zahraniční

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2013, včetně seznamu přeložených titulů oběma směry a přehledu plánovaných vydání a literárních akcí v roce 2014.

Přehled česko-nizozemských literárních událostí za rok 2013

(bez nároku na úplnost – doplňky a upřesnění vítány)

Nizozemskou verzi lze získat prostřednictvím autorky
De Nederlandse versie van dit jaaroverzicht van Tsjechisch-Nederlandse literaire betrekkingen is verkrijgbaar bij de auteur magda.debruin@iliteratura.cz

Leden
■ Během prvního Týdne poezie přednáší v amsterodamské Ústřední knihovně česko-nizozemská básnířka Jana Beranová.
■ Na pulty přichází román Byli jsme Amerika (Ik was Amerika) nizozemského autora Gustaafa Peeka, vydaný koncem roku 2012 v brněnském nakladatelství Barrister & Principal v překladu Pavly Markové.

Únor
■ Každoroční cena antverpského knihkupectví Groene Waterman, udělovaná začátkem února na antverpské radnici, oceňuje „perličku, kterou jsme v hlavním proudu knižních médií přehlédli“: letos čtenáři vybrali román Jiřího Weila Na střeše je Mendelssohn, v nizozemském překladu Keese Merckse Mendelssohn op het dak.
■ V Revue Labyrint (31–32) vychází v překladu Rubena Pellara úryvek z knihy Vergeetboek (Kniha zapomínání), kterou napsal nizozemský psycholog Douwe Draaisma.
■ V nakladatelství Mladá fronta vychází dívčí knížka Francine Oomenové Lena Notýsková (Lena Lijstje). Překlad Jana Broekman Minářová.

Březen
■ Pod názvem Knihy přátel zahajuje v pražském Goethe Institutu provoz čítárna nizozemské literatury (v originále i v českých překladech) a české literatury v nizozemském překladu.
■ V nakladatelství Kniha Zlín vychází kniha vlámské spisovatelky Annelies Verbeke Spaste ryby (Vissen redden). Překlad Jana Pellarová.
■ V nakladatelství Paseka vychází kniha vlámského spisovatele Erwina Mortiera Marcel. Překlad Veronika ter Harmsel Havlíková.
■ Během utrechtského festivalu animovaného filmu Holland Animation Film Festival předčítá ze svých textů Jaroslav Rudiš a vystupuje kapela Priessnitz. Jaroslav Rudiš a Jaromír 99 sem přijíždějí rok po vítězství animovaného filmu Alois Nebel na tomto festivalu.
■ Na festivalu společensky angažovaných filmů Movie that matters v Haagu přednáší nizozemská básnířka českého původu Jana Beranová své verše inspirované dokumentárním filmem Kirilla a Ksenije Sacharnovových 5 Minutes of Freedom o sedmi Rusech, kteří protestovali 25. srpna 1968 na Rudém náměstí v Moskvě proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy.
■ Během amsterodamské Knižní noci (Boekennacht), každoroční jarní literární události na náměstí Spui a v jeho okolí, předčítá překladatel Kees Mercks v knihkupectví Pegasus z povídky Bohumila Hrabala Legende over de bloedmooie Julinka (Legenda o krásné Julince), kterou vydal Pegasus jako bibliofilský tisk v počtu 250 ks.
■ Ve vlámském literárním časopise Poëziekrant 2013/2 vychází devět básní Sylvy Fischerové v překladu Jany Beranové.

Duben
■ V nakladatelství Voetnoot vychází poslední „trojče“ edice krátkých českých próz Moldaviet: č. 22 Verhalen over de liefde (Definice lásky, Záhada) Michala Viewegha (překlad a doslov Edgar de Bruin), č. 23 Is het lente? (9 fejetonů Jaro je tady 1981–1989, Poslední slovo 1989) Ludvíka Vaculíka (překlad a doslov Kees Mercks) a č. 24 De weg naar eenvoud Mileny Jesenské (Cesta k jednoduchosti, Není dobře těšit se na něco, Individualismus a individualisté, Raději sám anebo houfem?, Franz Kafka, Kletba výtečných vlastností, O umění zůstat sám, překlad Irma Pieper, doslov Hank Geerts).
■ V rámci každoročního Měsíce filozofie je jedním z účinkujících Noci filozofie na téma „Vina a trest“ (konané v amsterodamské Berlageho burze) český ekonom Tomáš Sedláček. V knižní příloze deníku NRC s ním při té příležitosti vychází rozsáhlý rozhovor (jeho kniha Ekonomie dobra a zla vyšla v nizozemštině s názvem De economie van goed en kwaad v překladu z angličtiny v roce 2012).
■ V jednom ze sálů knihovny Amsterodamské univerzity se koná multimediální pásmo Via Hrabal sdružení Serpens (nizozemská verze Kees Mercks). V knižní příloze deníku NRC z 12. dubna se při té příležitosti pod titulem „Promiňte, Bohumile Hrabale“ (Excuses, Bohumil Hrabal) přimlouvá za hojnější vydávání Hrabala a „východoevropské“ literatury v Nizozemsku šéfredaktor literární redakce Michel Krielaars.
■ Ve Středisku Etty Hillesumové v Deventeru probíhá vernisáž výstavy „Maluj, co vidíš“ Helgy Hoškové (Weiss). Své dětské kresby z terezínského ghetta tu představuje autorka osobně. Její kniha Het begon met een ster (Deník Helgy) vyšla v překladu Edgara de Bruina v roce 2012.

Květen
■ Literární agentura Pluh slaví desáté výročí činnosti v Knihovně Václava Havla. Rozhovor s Edgarem de Bruinem vede Jáchym Topol, dále se účastní spisovatelé Tomáš Zmeškal, Dalibor Deml a Marek Šindelka.
■ V pražské kavárně Jericho se slavnostně uzavírá edice krátkých českých próz Moldaviet. Nakladatelství Voetnoot, tvořené dvojicí Anneke Pijnappel a Henrik Barends, dostává na památku pravý vltavín (moldavit). Závěrečného přípitku se účastní následující autoři, jejichž texty v edici vyšly: Eda Kriseová (také jménem své dcery Magdaleny Platzové), Sylva Fischerová, Edgar Dutka, Jáchym Topol, Petr Placák, Marek Šindelka, dále literární agentura Pluh a nakladatel Viktor Stoilov.
■ V nakladatelství Pistorius & Olšanská vychází novela Margriet de Moorové Virtuos (De virtuoos). Přeložila Magda de Bruin Hüblová.
■ V rámci cyklu „Večery evropské literatury“ v salonku Památníku národního písemnictví (moderuje David Vaughan, ukázky předčítá Kajetán Písařovic) hovoří překladatelky Magda de Bruin Hüblová, Martina Loučková a Lucie Smolka Fruhwirtová (s přispěním Jitky Růžičkové) o nizozemské literatuře. Představuje se tu čerstvé vydání Virtuose Margriet de Moorové a zvláštní pozornost je věnována nizozemskému laureátovi Literární ceny EU, jímž se roku 2011 stal Rodaan al Galidi. Jeho román De autist en de postduif (Autista a poštovní holub) připravuje v překladu Jitky Růžičkové nakladatelství Dauphin.
■ Během Noci literatury předčítá mj. Miloslav König z knihy Marcel Erwina Mortiera (v Husově sboru v Holešovicích) a Otakar Brousek ml. z románu Arthura Japina Černoch s bílým srdcem (De zwarte met het witte hart) ve Studiu Alta. Oba tituly přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková.
■ Během nizozemské verze Noci evropské literatury ve vlámském kulturním středisku Brakke Grond v Amsterodamu účinkuje mj. Jáchym Topol. Představuje tu svou povídku Trochu medu, napsanou zvlášť pro tuto příležitost. Nizozemský překlad Honing uit Jeruzalem Edgara de Bruina vychází ve sborníku De smalle grens tussen vreugde en verdriet (Úzká hranice mezi radostí a smutkem) s texty všech hostů Noci evropské literatury. Česky povídka vychází 30. června v týdeníku Respekt.
■ Během Noci evropské literatury v Bruselu se předčítá z povídky Marka Šindelky Polaroid (nizozemský překlad Edgar de Bruin).
■ Mezi tituly nominovanými na každoroční překladatelskou Cenu Josefa Jungmanna figuruje kniha Franka Westermana Zvíře, nadzvíře (Dier, bovendier) v překladu Magdy de Bruin Hüblové (Host, Brno 2012).
■ V nakladatelství Paseka vychází Anne Franková – komiksový životopis (Anne Frank – the graphic biography) Sida Jacobsona a Ernieho Colóna. Přeložila Miroslava Ludvíková.
■ Nakladatelství Meander vydává knížku Princ a Princ (Koning & koning) Lindy de Haanové a Stern Nijlandové, přeložila Adéla Elbel.
■ V časopise Donau (o střední a jihovýchodní Evropě) vychází rozhovor Filipa BloemaFilipem Topolem v souvislosti s vystoupením Psích vojáků v amsterodamském Badhuistheater 25. 5. 2013 – poslední koncert Filipa Topola (zemřel 19. 6. v Praze). Z jeho literární tvorby vyšla v nizozemštině Karla Klenotníka cesta na Korsiku (De reis naar Corsica v překladu Edgara de Bruina, roku 2008 v edici Moldaviet).

Červen
■ V č. 64 literárního časopisu pro slovanskou literaturu TSL (Tijdschrift voor Slavische literatuur, vydává slavistika Amsterodamské univerzity) věnovaném korespondenci vychází článek Keese Merckse o milostných dopisech Boženy Němcové a 27. dopis Dubence Bohumila Hrabala Praag, stad van verborgen infarcten (Praha, město utajených infarktů) v překladu Keese Merckse.
■ Velvyslanec ČR Jaroslav Horák pořádá na své rezidenci literární odpoledne s autorskou dvojicí Zdena BratršovskáFrantišek Hrdlička s titulem „Jak se píše ve dvou“.

Srpen
■ ČRo 3 – Vltava vysílá čtení na pokračování z románu Tomase Lieskeho Moje výsostná láska (Mijn soevereine liefde). Přeložila Olga Krijtová, v režii Natálie Deákové předčítá Jan Vlasák.
■ V nakladatelství Paseka vychází román Gerbranda Bakkera Nahoře je ticho (Boven is het stil). Překlad Hana Kulišanová.

Září
■ V pořadu U zavěšené knihy na ČT Art je mj. představen román Gerbranda Bakkera Nahoře je ticho (Paseka, přel. Hana Kulišanová).

Říjen
■ V Muzeu J. A. Komenského v Naardenu se za účasti více než šedesáti odborníků z jedenácti zemí celého světa (včetně Koreje, Japonska, Brazílie atd.) koná mezinárodní komeniologický kongres na téma „Klíče k ideím Komenského v naší době“.
■ Katedra nederlandistiky UK pořádá po deváté mezinárodní kolokvium Pražské perspektivy, tentokrát s tématy „Exotická nizozemština“ a „Populární literatura“.
■ V brněnském nakladatelství Barrister & Principal vychází mezinárodní bestseller Hermana Kocha Večeře (Het diner). Překlad Marta Kostelecká.
■ V utrechtském nakladatelství IJzer vychází kniha Patrika Ouředníka Het geschikte moment 1855 (Příhodná chvíle, 1855). Přeložil Edgar de Bruin.
■ Do ČR přijíždí nizozemský spisovatel Arthur Japin a vystupuje v Praze, Brně a Olomouci. Interview s autorem vysílá také Česká televize.
Vyhasínání mozku Martina Kleina (Hersenschimmen) nizozemského spisovatele Bernlefa v překladu Olgy Krijtové vychází jako audiokniha v podání Jana Kačera. Na ČRo 2 se během pěti večerů předčítá celá kniha.
■ V Časopise pro slovanské literatury TSL č. 65 vycházejí tři příspěvky Keese Merckse: Erben (2), pokračování článku o K. J. Erbenovi; De wilg, nizozemský překlad Erbenovy básně Vrba, a De reis naar Alma-Ata, překlad cestopisné povídky Jiřího Weila Cesta do Alma Aty).
■ V seriálu televizní společnosti VPRO o „východoevropských“ literaturách vypráví o české literatuře česko-nizozemská básnířka a překladatelka Jana Beranová.
■ Amsterodamské nakladatelství Prometheus vydává v reedici titul Bohumila Hrabala Verpletterde schoonheid (obsahuje novely Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále a Příliš hlučná samota). Překlad Kees Mercks.
Ivan Klíma beseduje s belgickými čtenáři na Gentské univerzitě a v Bruselu.

krijtováListopad
■ V Praze umírá Olga Krijtová (1931–2013), přední česká nederlandistka a překladatelka.
■ Hosty mezinárodního festivalu Crossing Border v Haagu (Nizozemsko) a v Antverpách (Belgie) jsou mj. Jaroslav Rudiš a Jaromír 99. V sekci komiksů představují své společné dílo Alois Nebel a komiksový Zámek Franze Kafky ve výtvarném ztvárnění Jaromíra 99.
■ Katedra bohemistiky Amsterodamské univerzity a o den později Univerzita Geerta Grooteho v Deventeru připomínají vědeckým sympoziem výročí věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
■ V nakladatelství Albatros vychází Všehokniha (Het boek van alle dingen) Guuse Kuijera. Překlad Magda de Bruin Hüblová, ilustrace Nanako Ishida.
■ Bruselská univerzita pořádá literární večer s Radkou Denemarkovou.

Prosinec
■ V nakladatelství Voetnoot vychází kniha Emila Hakla Kerkhof aan zee (Pravidla směšného chování). Překlad Edgar de Bruin.
■ Nakladatelství Voetnoot a IJzer nabízejí na Veletrhu malých nakladatelů v amsterodamském Paradisu mj. edici krátkých českých próz Moldaviet, nizozemské překlady knih Emila Hakla a Patrika Ouředníka.
■ V knihovně pro interkontinentální cestující na amsterodamském letišti Schiphol se pořádá výstava zahraničních překladů dvou stěžejních děl nizozemské literatury pro děti a mládež: De brief aan de koning Tonke Dragtové a Het boek van alle dingen Guuse Kuijera. Jsou tu k vidění i jejich české překlady: Dopis pro krále (přel. Jana Pellarová) a Všehokniha (přel. Magda de Bruin Hüblová).
■ V amsterodamském kině The Movies probíhá premiéra dokumentárního filmu Evelyn Jansenové Groeten uit Ontwerpen o Anneke Pijnappelové a Henriku Barendsovi, jejich nakladatelství Voetnoot a fotografické galerii Baudelaire v Antverpách. Ve filmu se mluví i o jejich edici krátkých českých próz Moldaviet.
■ V čísle 66 časopisu pro slovanské literatury TSL věnovaném pohádkám vychází článek Sjoerda van der Noorda Karel Jaromír Erben a dvě české pohádky: Erbenova De Lange, de Brede en de Scherpziende (Dlouhý, Široký a Bystrozraký) v překladu Sjoerda van der Noorda a pohádka Jiřího Wolkera Over de roos die bloeide in de regen (O růži, která rozkvetla v deštích). Přeložil Eric Metz.
■ České centrum Haag/Rotterdam vyhlašuje nizozemskou verzi soutěže pro začínající překladatele Bohumila Hrabala, kterou pořádá literární sekce Institutu umění v Praze. Ve spolupráci s amsterodamskou bohemistikou je pro nizozemskou jazykovou oblast vybrána povídka Bílý koníček.

Přehled titulů

Česká literatura v nizozemštině
Bohumil Hrabal: Legende over de bloedmooie Julinka (Legenda o krásné Julince), přel. Kees Mercks, Pegasus, Amsterdam 2013 – bibliofilie (250 ks)
Patrik Ouředník: Het geschikte moment 1855 (Příhodná chvíle, 1855), přel. Edgar de Bruin, nakl. IJzer, Utrecht 2013
Bohumil Hrabal: Verpletterde schoonheid (Zwaarbewaakte treinen, Ik heb de koning van Engeland bediend, Al te luide eenzaamheid), přel. Kees Mercks, Prometheus, Amsterdam 2013, reedice (Bert Bakker 2002)
Emil Hakl: Kerkhof aan zee (Pravidla směšného chování), přel. Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam-Antverpy 2013
• e-books: Jáchym Topol: Nachtwerk (Noční práce) a Spoelen met teerzeep (Kloktat dehet), přel. Edgar de Bruin, Ambo-Anthos, Amsterdam 2013

edice Moldaviet:
• č. 22 Michal Viewegh: Verhalen over de liefde (Definice lásky, Záhada), překlad a doslov Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam – Antverpy 2013
• č. 23 Ludvík Vaculík: Is het lente? (9 fejetonů: Jaro je tady 1981-1989, Poslední slovo 1989), překlad a doslov Kees Mercks, Voetnoot, Amsterdam – Antverpy 2013
• č. 24 Milena Jesenská: De weg naar eenvoud (Cesta k jednoduchosti, Není dobře těšit se na něco, Individualismus a individualisté, Raději sám anebo houfem?, Franz Kafka, Kletba výtečných vlastností, O umění zůstat sám), přel. Irma Pieper, doslov Hank Geerts, Voetnoot, Amsterdam – Antverpy 2013

Nizozemsky psaná literatura v češtině
Gustaaf Peek: Amerika jsem já (Ik was Amerika), přel. Pavla Marková, Barrister & Principal, Brno 2012
Francine Oomen: Lenka Notýsková (Lena Lijstje), přel. Jana Broekman Minářová, Mladá fronta, Praha 2013
Annelies Verbeke: Spaste ryby (Vissen redden), přel. Jana Pellarová, Kniha Zlín, Zlín 2013
Erwin Mortier: Marcel, přel. Veronika ter Harmsel Havlíková, Paseka, Praha – Litomyšl 2013
Margriet de Moorová: Virtuos (De virtuoos), přel. Magda de Bruin Hüblová, Pistorius & Olšanská, Příbram 2013
Sid Jacobson, Ernie Colón: Anne Franková, komiksový životopis (Anne Frank – The Graphic Biography), přel. Miroslava Ludvíková, Paseka, Praha – Litomyšl 2013
Linda de Haan, Stern Nijland: Princ a princ (Koning & koning), přel. Adéla Elbel, Meander, Praha 2013
Gerbrand Bakker: Nahoře je ticho (Boven is het stil), přel. Hana Kulišanová, Paseka, Praha – Litomyšl 2013
Herman Koch: Večeře (Het diner), přel. Marta Kostelecká, Barrister & Principal, Brno 2013
Guus Kuijer: Všehokniha (Het boek van alle dingen), přel. Magda de Bruin Hüblová, ilustrace Nanako Ishida, Albatros, Praha 2013
• audiokniha: Bernlef: Vyhasínání mozku Martina Kleina (Hersenschimmen), přel. Olga Krijtová, v podání Jana Kačera

Připravuje se v roce 2014

Česká literatura v nizozemštině
Markéta Pilátová: Mijn lievelingsboek (Má nejmilejší kniha), přel. Edgar de Bruin, De Geus, Breda
Miloš Urban: De schaduw van de kathedraal (Stín katedrály), přel. Edgar de Bruin, Voetnoot, Amsterdam-Antverpy
Karel Čapek: Krakatit, přel. Irma Pieper, Wereldbibliotheek, Amsterdam
Božena Němcová: Babička, přel. Kees Mercks, uitgeverij Willem Donker, Rotterdam
Jiří Weil: Moskva – hranice, přel. Kees Mercks, Cossee, Amsterdam
Reedice (vázané vydání) k 85. narozeninám Milana Kundery:
Milan Kundera: De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (Nesnesitelná lehkost bytí), přel. Jana Beranová, Ambo-Anthos, Amsterdam
Milan Kundera: De traagheid (La Lenteur), přel. Martin de Haan, Ambo-Anthos, Amsterdam

Nizozemsky psaná literatura v češtině
Peter Buwalda: Bonita Avenue, přel. Jana Pellarová, Euromedia-Odeon, Praha
Rodaan al Galidi: De autist en de postduif, přel. Jitka Růžičková, Dauphin, Slavonice
Esther Gerritsen: Dorst, přel. Adéla Elbel, Argo, Praha
Dimitri Verhulst: De helaasheid der dingen, přel. Veronika ter Harmsel Havlíková, Mladá fronta, Praha
Literatura faktu:
Johan Huizinga: Erasmus, přel. Jiřina Holeňová, Oikúmené, Praha
David Barnouw, Gerrold van der Stroom: Kdo udal Anne Frankovou? (Wie verraadde Anne Frank?), přel. Jana Mitáčková, Academia, Praha
Paul Glaser: Tante Roosje, přel. Jana Červenková, Triton, Praha
Mathias Heyl: Anne Frank (monografie), z němčiny přel. Veronika Dudková, Triáda, Praha
Pro děti:
Benny Lindelauf: S otevřenou náručí (Negen open armen), přel. Jana Pellarová, Albatros, Praha
Eric Heuvel:De ontdekking, přel. Magda de Bruin Hüblová, Triáda, Praha (vzdělávací komiks Nadace Anne Frankové)
Eric Heuvel, Ruud van der Rol, Lies Schippers: De zoektocht, přel. Magda de Bruin Hüblová, Triáda, Praha (vzdělávací komiks Nadace Anne Frankové)

Literární akce (změna programu vyhrazena)
Nacht van de Europese literatuur/Noc literatury
v Amsterdamu: mj. s účastí Jaroslava Rudiše
v Praze: 14. května 2014 na Žižkově (pravděpodobně s účastí nizozemského a vlámského spisovatele – jména prozatím nejsou známa)
Café Amsterdam ve Vídni, Budapešti a Praze
Literární festival s účastí nizozemských autorů přeložených do příslušného jazyka. Pořádá Nizozemský literární fond (NLF) – bližší údaje prozatím nejsou známy.

 

© Magda de Bruin Hüblová

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

související články

zhlédnuto 2407x

Inzerce
Inzerce