Krušynska, Olena: Zakarpatí: Průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí (2)

Krušynska, Olena
Zakarpatí: Průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí (2)

recenze kultura

Letná turistická sezóna je už tu. Neviete sa rozhodnúť, kam sa vybrať? A čo tak nasadnúť napríklad v Prešove do autobusu, ktorý vás zavezie do oblastného centra Zakarpatskej oblasti Ukrajiny Užhorodu? V autobuse zistíte, že je plný českých turistov. Mladí ľudia s plecniakmi sa vybrali za poznaním a krásou práve do tohto čarovného kúta Ukrajiny.

Skvosty ukrajinských Karpát
Olena Krušynská
: Zakarpatí: průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí. Přel. Rita Kindlerová, Academia, Praha, 2017, 578 s.

Letná turistická sezóna je už tu. Neviete sa rozhodnúť, kam sa vybrať? A čo tak nasadnúť napríklad v Prešove do autobusu, ktorý vás zavezie do oblastného centra Zakarpatskej oblasti Ukrajiny Užhorodu? V autobuse zistíte, že je plný českých turistov. Mladí ľudia s plecniakmi sa vybrali za poznaním a krásou práve do tohto čarovného kúta Ukrajiny.

Pri svojom putovaní majú ešte jedného pomocníka: sprievodcu – knižné vydanie Zakarpatí: průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí. Autorkou tejto publikácie je Olena Krušynská, ktorú čitatelia poznajú ako bádateľku pamiatok architektúry Ukrajiny, predovšetkým drevených chrámov (cerkov). Od roku 2010 je členkou Spoločnosti výskumu drevených chrámov a zvoníc (The Society for the Research of Wooden Churches and Belltowers). Z jej tvorby treba tiež spomenúť: Štyridsaťštyri drevených chrámov Ľvovskej oblasti (Sorok čotyri derevjani chramy Ľvivščiny, 2007), Dva brehy Zbruča (Dva berehy Zbruča, 2008, v spoluautorstve s D. Malakovom a J. Kozorizom), Dnister. Turistický sprievodca (Dnister. Turystyčnyj putivnyk, 2016).

Hovorí sa, že dejiny si nemožno vyberať. Týka sa to aj Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktorá naozaj nemá jednoduchú históriu. V 9.–10. st. územie bolo súčasťou Kyjevskej Rusi. Neskôr patrilo Uhorsku, Rakúsko-Uhorsku, v rokoch 1919–1939 patrilo do Československa pod názvom Podkarpatská Rus, v rokoch 1939–1944 do Maďarska. V októbri roku 1944 bolo oslobodené a stáva sa súčasťou sovietskej Ukrajiny. Od roku 1991 je územím nezávislej Ukrajiny.

Koľko názvov mala terajšia Zakarpatská oblasť Ukrajiny – aj poetický názov Strieborná zem, Podkarpatská Rus, Karpatská Ukrajina, niektorí ju nazývali „neznámou zemou“ (terra incognita), iní jej dali prívlastok Zem bez mena. Čo všetko sa tu premlelo! Vojny náboženské a jazykové spory. Kto všetko si robil chúťky na toto územie! Cez prizmu kultúrno-historických pamiatok publikácia približuje aj tieto peripetie. V Zakarpatskej oblasti Ukrajiny sa totiž nachádza 1817 pamiatok histórie, kultúry a umenia. Publikácia nás zavedie do miest a dedín, na hrady a pevnosti, do malebných zákutí ukrajinských Karpát. V predslove sa píše: „Divokou a drsnou krásu hor zde zmírňují sametové poloniny, nad kterými se nese charakteristický zvuk ovčích a kravských zvonců. Horské svahy jsou protínány roklemi, v nichž bublají tisíce stříbrných potůčků. Ty stékají do údolí a tvoří řeky, podél kterých se táhnou řetězce venkovských stavení. Na rovinách chráněných horami roste vinná réva, šlechtěná téměř středomořským sluncem. Zakarpatí by mohlo být rájem na zemi, ale příliš často se ocitalo ve víru bouřlivých historických událostí.“

Príroda a život ľudí. Príroda určuje ich životný štýl. Od toho sa odvíjajú obyčaje, tradície. S tým bezprostredne súvisia aj hodnoty, ktoré si ľudia tohto kraja uctievajú. Ono to nemusí byť podľa vašich predstáv, lebo aj tie vaše predstavy nemusia byť pre niekoho tie najlepšie… Aj do takýchto úvah vás zavedie tento obsiahly sprievodca bývalou Podkarpatskou Rusou. Tu sa zastavil čas. Z tohto zamyslenia vás náhle vyruší zvonenie mobilu. Nečudujte sa, aj tu je 21. storočie.

Zaujímavou kapitolou v publikácii je Čeští turisté na Zakarpatí, kde sa spomína mnoho českých umelcov, spisovateľov, ktorých tvorba je spätá s týmto krajom. Česká „stopa“ je aj v časti Dřevěné chrámy přenesené z Podkarpatské Rusi na území dnešní České republiky.

Na prahu letného obdobia zvyknú vydavateľstvá zásobiť knižný trh množstvom sprievodcov, lenže Zakarpatí: průvodce bývalou Podkarpatskou Rusí okrem toho, že je cenným pomocníkom pri putovaní týmto krajom, obsahuje ešte jeden rozmer. Je to sprievodca akoby so „zvláštnym určením“... nevtieravo nabáda, na čo by sa mal návštevník sústrediť, keď zavíta napríklad do mesta, mestečka, dediny, o ktorých autorka podáva obsiahle informácie a tie priam intrigujú zastaviť sa a hĺbavejšie sa zoznámiť s týmto miestom. Sprievodca je aj pre tých, ktorí tu hľadajú zanietenie, inšpiráciu. Bez zveličenia môžeme teda hovoriť o polyfunkčnosti tohto vydania.

Tým pohodlnejším pripomenieme, že sprievodca Zakarpatskom je bohato ilustrovaný farebnými fotografiami, ba aj dobovými obrázkami, preto sa dá prostredníctvom neho „cestovať“ aj z kresla obývačky.

 

© Ivan Jackanin

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 28 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.