Chamovitz, Daniel: Co rostlina ví

Chamovitz, Daniel
Co rostlina ví

recenze přírodní vědy

Rostou jako krystaly, také se navíc množí, ale více života v nich není. Tyto Aristotelovy myšlenky o rostlinách přetrvávaly po staletí a ještě v 19. století se vedly spory, jestli jsou květiny schopny pohlavního rozmnožování. Snad jako snaha tento nebetyčný omyl uvést na pravou míru a pomyslně splatit dluh, který jako lidé vůči vegetaci máme, zajímá téma rostlinného vědomí mnoho současných vědců i filozofů.

Rostliny vědí, ale víme také my?
Daniel Chamovitz
: Co rostlina ví: Průvodce smyslovým světem rostlin. Přel. Jana Krková, Viktor Žárský, Academia Praha, 2020, 184 s.

Díky soustavnému výzkumu nejsou rostliny už dávno považovány za jednoduché biologické struktury, které bez větších interakcí tráví život na jednom místě, zvětšují svou „biomasu“ a každoročně cyklicky absolvují své životní fáze podle měnících se ročních dob. Co víc, někteří autoři opouštění mantinely klasických vědních oborů. Přinášejí čtenářům pohled na říši rostlin s důrazem na ekologickou stránku a vzájemnou spojitost organismů v rámci celého ekosystému (takové pojetí propaguje například Peter Wohlleben), nebo poukazují na mystický rozměr života a propojení všeho živého na té nejniternější úrovni (příkladem jsou práce Wolfa-Dietera Storla).

Daniel Chamovitz, izraelský molekulární biolog a výzkumník v oboru molekulárních mechanismů života rostlin, volí oproti tomu naprosto střízlivý přístup. Pro toho, kdo při poznávání botanických informací dává přednost exaktní vědě a zákonitostem ověřeným podle zavedené metodiky, bude jeho kniha jistě obohacením. I tak totiž, byť velmi opatrně a střídmě, nabourává dosavadní předpojetí, že rostliny nevnímají a necítí, a jsou jen pouhými zdroji k čerpání hmoty a energie. (K této zkratce nás může snadno svádět fakt, že jsou člověkem využívány doslova ve všech odvětvích a život bez nich by byl na planetě nemyslitelný.)

Základem je hodnověrné zkoumání
Kniha se v českém překladu objevuje poprvé, ovšem pro anglofonní svět je už druhým vydáním. Sám autor uvádí, že první verzi z roku 2012 musel před druhým zveřejněním výrazně zrevidovat a aktualizovat. Jeho obor prošel za pět let tak zásadními proměnami, že některé z uvedených poznatků byly překonány a přestaly být v původním mělkém pohledu pravdivé.

Chamovitz na jedné straně varuje před antropomorfizací rostlin (abychom jim bez vědeckých důkazů nepřiřazovali schopnosti, které nemají), nicméně pro členění obsahu volí systematické srovnání lidských a rostlinných smyslů. Tento postup je názorný a pochopitelný i pro laickou veřejnost a autorovi, který se obejde bez složitých termínů, umožňuje nastínit odlišnosti v životních potřebách živočichů a rostlin. Ty jsou schopné vnímat a reagovat na všechny základní podněty z prostředí podobně jako my, a mnohdy jsou jejich rozlišovací schopnosti ještě bohatší, optimalizované pro životní strategii přisedlého organismu, získávajícího energii fotosyntézou a vystaveného mnoha stresům.

Jednotlivé kapitoly přibližují nejen všech pět základních smyslů, ale odkrývají také paměťové schopnosti rostlin a míru vědomí, se kterou pociťují samy sebe i dění v okolí. Nabízejí se tu fascinující paralely mezi rostlinnými a lidskými smysly, všechny doložené četnými pokusy. S těmi prvními přišel mimo jiné Charles Darwin, který byl světem botaniky fascinován a se svým synem Francisem vybudoval základy, na nichž pak mohli stavět další učenci. Čtenář je proveden i vývojem experimentálních metod výzkumu, od prostých sledování reakcí rostlin na odlišné světelné podmínky nebo na různé mechanické podněty až po nejmodernější úpravy na molekulární a genetické úrovni. Chamovitz prezentuje protichůdné výsledky různých badatelů a vysvětluje, proč jsou některé studie považovány za pochybné. V tomto ohledu je přísnější než italští vědci Stefano Mancuso a Alessandra Viola v knize Vnímavá zeleň a odmítá uvažovat v termínech citlivost nebo inteligence.

Botanické novinky v detailu
Nenápadná, tenká publikace může na první pohled působit dojmem, že se tématu dotkne jen okrajově. Opak je pravdou. Poznáme v ní do hloubky, jak je svět rostlinného vnímání neobyčejně bohatý. Nezbývá než žasnout, že například současná molekulární biologie popisuje u zástupců flóry dvanáct světelných receptorů, zatímco oko člověka disponuje receptory čtyřmi. Že byliny reagují na zvuk a bzučení opylovače je pro ně signálem, aby začaly připravovat nektar. Odpovídají na dotek, a jejich pohyb se dá někdy dokonce nazvat tancem. Mají značné paměťové schopnosti a neuvěřitelnou dovednost předat své vzpomínky potomstvu. A že například parazitické druhy disponují i dobře vyvinutou chutí, když si vybírají svou oběť. Přestože se autor zdráhá mluvit v souvislosti s rostlinami o jakýchkoli kognitivních funkcích a používat termíny jako nepodmíněné učení a inteligence, přece potvrzuje, že mají určitý způsob vědomí, jak jednoznačně prokázaly pokusy s anestetiky.

Kniha Daniela Chamovitze je čtivě zpracovaným počinem, přibližujícím konkrétní vědecký výzkum. Místy obsahuje základní data z fyziologie, která jsou běžnou součástí učebnic, zde jistě slouží lepšímu pochopení pro laické čtenáře. Zákonitě však zůstává především popisem mechanismů a rozhodně se nesnaží alespoň nastínit otázku, co je podstatou, co je oním oživovacím šémem. Autor připouští sdílenou společnou genetickou minulost, ale zdůrazňuje oddělenou evoluci. I kdyby nám ale byl cizí duchovní přístup ke všemu, co je na této Zemi, jsou tu poslední poznatky kvantové fyziky o univerzálním energetickém poli a poli kvantových informací, které by mohly s našimi dosavadními představami o schopnostech vnímání a prožívání rostlin zamíchat. Třeba budou součástí dalšího vydání.

 

Na podobné téma:
Stefano Manusco
, Alessansra Viola: Vnímavá zeleň
Peter Wohllben: Tajný život stromů
Wolf-Dieter Storl: Duše rostlin

 

© Zuzana Šmejkalová

Ohodnoťte knihu

0%

Hlasovalo 32 čtenářů.

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

60%autor článku   59%čtenáři

zhlédnuto 1145x

katalogy

Koupit knihu

štítky k článku

Inzerce