Americká žid. lit. - její pojetí jako literatury regionální

přehled beletrie zahraniční

Pokud používáme termínu "regionální literatura" ve volnějším nebo metaforickém smyslu, můžeme říci, že američtí židovští autoři vytvořili v USA regionální literaturu.

Pojetí americké židovské literatury jako literatury regionální

Pokud používáme termínu "regionální literatura" ve volnějším nebo metaforickém smyslu, můžeme říci, že američtí židovští autoři vytvořili v USA regionální literaturu. Třebaže jsou poznamenáni "Starým světem" i imigrantskou židovskou kulturou, nepochybně patří mezi americké spisovatele. Píšou - s výjimkou Isaaka Bashevise Singera, který léta psal v jidiš i v Americe, a několika dalších autorů - v angličtině a žijí a vydávají svá díla ve Spojených státech. I jejich příběhy se odehrávají ve Spojených státech. A i když jim nelze dokonale porozumět, aniž bychom vzali v úvahu jejich židovský původ, netvoří součást židovské literatury - nepatří ani k literatuře hebrejské, ani k literatuře jidiš.
Jejich práce jsou však regionální i v dalším slova smyslu. Odvíjejí se z jednoho prostředí, o němž také pojednávají - ať už jsou to ulice a skrovné příbytky v přistěhovaleckých židovských čtvrtích New Yorku (jako Lower East Side u Bernarda Malamuda) či Chicaga (u Saula Bellowa) nebo "lepší" čtvrtě, do nichž se přestěhovali židé druhé generace, tj. děti imigrantů (viz Newark a další předměstí v dílech Philipa Rotha). Dané prostředí pak nabízí exotické až podivné zvyky, od náboženských po společensko-kulturní, a rozšiřuje tak obzor běžného čtenáře. Jsou regionální nebo ještě lépe etnické i proto, že jsou založeny na střetu imigrantské kultury s kulturou hostitelskou, americkou. (Zároveň je však nutné připomenout si poznámku Philipa Rotha, který řekl, že postavy Bernarda Malamuda žijí "v bezčasé depresi a v bezbřehém Lower East Side", čímž chtěl vyjádřit, že Malamud nejen vidí Žida jako univerzálního člověka a chápe ho metaforicky, ale i místo a čas u něj nabývají obdobných dimenzí.)

© Hana Ulmanová

Diskuse

Vložit nový příspěvek do diskuse
Vaše jméno:
E-mail:
Text příspěvku:
Kontrolní otázka: Kolik je prstů na jedné ruce
Kontrolní otázka slouží k ochraně proti vkládání diskusních příspěvků roboty.

Více k článku

zhlédnuto 3052x

Inzerce
Inzerce