Knihy

Was Dunkelheit war

Was Dunkelheit war

Inka Parei

ISBN: 3-89561-106-9

Zobrazení:
Parei, Inka: Was Dunkelheit war...
Autor článku: Tomáš Dimter - 13. 1. 2006
rozhovor
Příběh se odehrává v posledních hodinách života starého muže, který byl po celkovém zhroucení tak tak schopen dovléci se do postele a nyní se nachází v jakémsi mezistavu – mezi životem a smrtí. Ještě žije, ale pomalu se propadá smrti...
Parei, Inka: Was Dunkelheit war...
Autor článku: Tomáš Dimter - 13. 1. 2006
recenze
Četba románu Inky Parei je přesný opak toho, co bychom nazvali zábavnou četbou. Je to precizní literární reprodukce určité životní situace, které se ze všech sil snažíme vyhnout a přejeme si, abychom se do ní nikdy nedostali: být starý, osamocený a nemocný.