Knihy

Smrad

Smrad

Wojciech Kuczok

ISBN: 978-80-86515-90-8

Zobrazení:
Kuczok, Wojciech: Smrad
Autor článku: Bára Gregorová - 8. 6. 2009
ukázka
Přál jsem si, aby vypukla válka. Čekal jsem, až vypukne nějaká válka, i kdyby jen na několik dní, v tu chvíli bych vstoupil do nepřátelského vojska, proti kterému by bojoval starý K., ...
Kuczok, Wojciech...
Autor článku: Ondřej Horák - 8. 6. 2009
rozhovor
Wojciech Kuczok (1972) debutoval básnickou sbírkou Uvěřitelné příběhy (1996), na niž navázal povídkovými soubory Obyčejné příběhy (1999) a Kostřenky (2002). V roce 2003 uveřejnil román Smrad, za nějž získal prestižní polskou cenu Nike.
Kuczok, Wojciech: Smrad
Autor článku: Michala Benešová - 8. 6. 2009
studie
Literatuře ponechme „pěkná“ témata a udržme ji v linii „politické korektnosti“, protože umění nemá být „uměním ulice“. Že tato stereotypní představa platí i v Polsku jen částečně, dokazuje již několik let mladá a nejmladší generace tamních autorů.
Kuczok, Wojciech: Smrad
Autor článku: Petr Vaněk - 12. 6. 2009
recenze
Wojciech Kuczok (1972) napsal moderní rodinnou kroniku, která se v českých zemích jako typ vyprávění těší nemalé oblibě – a to jak u čtenářů, tak i autorů (např. Paměť mojí babičce, Patriarchátu dávno zašlá sláva).