Knihy

Golem z londýnských doků

Peter Ackroyd

ISBN: 80-7185-032-2

Zobrazení:
Ackroyd, Peter: Golem z londýnských doků
Autor článku: Eva Veselá - 4. 6. 2003
studie
Podrobný rozbor díla Petera Ackroyda.