Knihy

Aimer tue

Marcela Iacub

ISBN: 2-234-05812-0

Zobrazení:
Iacub, Marcela: Aimer tue
Autor článku: Jovanka Šotolová - 15. 4. 2006
anotace
Marcela Iacubová (1964) vydala v minulém roce román, který kritika charakterizovala jako „komicko-psychologický“. Nabízí satirický obraz dnešní společnosti, která se čím dál víc plete do soukromého života občanů.