Knihy

Fiktivní deník Oscara Wildea

Fiktivní deník Oscara Wildea

Peter Ackroyd

ISBN: 80-903748-0-8

Zobrazení:
Ackroyd, Peter: Fiktivní deník Oscara Wildea
Autor článku: Markéta Musilová - 11. 12. 2006
recenze
Ackroyd vždy kladl důraz na autonomii jazyka a literatury jako takové, tedy na něco, co již na konci minulého století propagoval Wilde svým voláním po „umění pro umění“. I proto přistupoval k biografii Oscara Wildea po svém.