Knihy

Aktuální témata kulturálních studií

Aktuální témata kulturálních studií

Angela McRobbie

ISBN: 80-7367-156-5

Zobrazení:
McRobbie, Angela: Aktuální témata kulturálních studií
Autor článku: Jan Lukavec - 4. 2. 2008
recenze
Kniha Angely McRobbie se zabývá myšlenkami Stuarta Halla, Paula Gilroye, Homi K. Bhabhy, Judith Butler(ové), Pierra Bourdieua a Frederika Jamesona – kromě Bourdieua (a jednoho článku Bhabhy) dosud nebyl, pokud vím, vydán jediný český překlad těchto autorů (a kromě Butlerové jsou v češtině obsáhlejší informace o těchto autorech dostupné jen v nedávno vydaném Lexikonu teorie literatury a kultury).