Knihy

Hadí kámen

Hadí kámen

Miloslav Topinka

ISBN: 978-80-7294-251-0

Zobrazení:
Topinka, Miloslav: Hadí kámen
Autor článku: Veronika Košnarová - 26. 4. 2008
recenze
Všechny tyto Topinkovy aktivity nacházejí ve výboru Hadí kámen svou odezvu; kniha je dokladem vzácné tvůrčí i myšlenkové kontinuity. Nesledujeme zde ani tak postupné zrání a proměny myšlení – již v úvodním eseji Hadí kámen, napsaném v básníkových 22 letech, se Topinka představuje jako hotová osobnost. Své názory nemění, pouze svá témata až obsedantně obkružuje, prohlubuje, proniká k nim z různých stran.