Knihy

Stanice Tajga

Stanice Tajga

Petra Hůlová

ISBN: 978-80-7215-336-7

Zobrazení:
Hůlová, Petra: Stanice Tajga
Autor článku: Bára Gregorová - 16. 6. 2008
recenze
80%
Asociací, které se vám při četbě knihy vybaví, může být relativně mnoho. Začněme hned obálkou připomínající nejedno komunistické vydání povinné četby na prvním stupni ZŠ (např. Gajdarova Čuka a Geka), či samotným názvem: Stanice Tajga – Stanice bouřná. S nedávno zesnuvším Čingizem Ajtmatovem Hůlová nemá společný pouze název, ale i ideu vycházející především z víry v dobro člověka, v jeho vnitřní krásu a humanismus.