Knihy

Tábor Radostné vědy

Tábor Radostné vědy

Patrick Declerck

ISBN: 978-80-7272-134-4

Zobrazení:
Declerck, Patrick: Tábor Radostné vědy
Autor článku: Jovanka Šotolová - 7. 8. 2008
recenze
Declerck píše hlavně o smrti. O umírajících a mrtvých, pohřbívání a umírání, životě k smrti nudném i smrtelně krutém a také o vraždění a vyhlazování. Povídky mají různý spád, jinou náladu, překvapivě různý tón.