Knihy

S elegancí ježka

S elegancí ježka

Muriel Barbery

ISBN: 978-80-7294-286-2

Zobrazení:
Barbery, Muriel: S elegancí ježka 1
Autor článku: Václava Bakešová - 4. 12. 2008
recenze
Není mnoho románů, které by v dnešní době přispívaly k pozitivnímu vnímání zcela všedních situací, přinášely okouzlení kvetoucí květinou, milým úsměvem či letním deštíkem, nebály se mluvit ani o lidské bolesti a nacházely v tom všem hluboký smysl bytí. Román nabízí netradiční pohled na současnou společnost a zejména pařížskou smetánku...
Barbery, Muriel: S elegancí ježka 2
Autor článku: Petr Vaněk - 13. 1. 2009
recenze
Román jednoho domu a dvou vypravěček (jednoho „mikrokosmu“ a dvou intencionálních vědomí). Renée předstírá, že náleží k aristotelovskému rodu domovnic a ničím nevybočuje z jejich stereotypního obrazu (tj. malá, tlustá, ošklivá, tlustý kocour, čtyřiadvacet hodin zapnutá televize), ačkoli je sama duševně ušlechtilejší než kterýkoli z nájemníků luxusních bytů.
Barbery, Muriel: S elegancí ježka
Autor článku: Petr Christov - 13. 1. 2009
ukázka
Když jsem dnes ráno poslouchala rádio France Inter, tak jsem s údivem zjistila, že nejsem tím, čím jsem si myslela. Až dosud jsem svůj kulturní eklekticismus připisovala na vrub svému přístupu proletářského samouka. Jak jsem naznačila, každou vteřinu svého bytí, kterou jsem nemusela obětovat práci, jsem věnovala četbě, sledování filmů a poslechu hudby.
Barbery, Muriel: S elegancí ježka 3
Autor článku: Lukáš Novosad - 4. 5. 2009
recenze
K největším přínosům románu Muriel Barberyové S elegancí ježka patří jeho výchovnost. Mimo dalšího totiž instruuje, že žít pro klasickou filozofii a umění může být i v současnosti trendy. Tedy že i něco zdánlivě tak málo záživného, jako jsou texty o smyslu bytí, nebo tak nepraktického, jako jsou výdobytky umění, existuje na světě především proto, že je to zformulovaná, resp. zformovaná krása.
Barbery, Muriel: S elegancí ježka
Autor článku: Kateřina Švábová - 8. 1. 2012
kritika překladu
Překladatel románu S elegancí ježka prokázal při práci s textem velkou míru nápaditosti a kreativity: román si i v české verzi zachovává lehkost a vtip, kniha si u nás stejně jako ve Francii získala mnoho příznivců. Co všechno musel Petr Christov dohledat, zachovat a zohlednit? Nastavuje originál překladateli nějaké limity?