Knihy

Harmonia Caelestis

Harmonia Caelestis

Péter Esterházy

ISBN: 978-80-200-2265-3

Zobrazení:
Esterházy, Péter: Harmonia caelestis
Autor článku: Dana Gálová - 15. 12. 2008
ukázka
Když v květnu roku 1951 začaly v Budapešti takzvané deportace, mí rodiče se nestrachovali ani nevzrušovali, protože k tomu neměli žádný důvod; bylo to stále to samé: když je vše ztraceno, není co ztratit – tento stav by se možná dal nazvat svobodou, nebo alespoň může pocit svobody vzbuzovat.
Esterházy, Péter
Autor článku: Evžen Gál - 15. 12. 2008
studie
Dříve než učiníme několik poznámek k samotnému dílu Pétera Esterházyho, nebude od věci zabrousit letmo do maďarských literárních vod uplynulých několika let, a nejsou to věru vody stojaté.
Esterházy, Péter: Harmonia Caelestis
Autor článku: Robert Svoboda - 11. 4. 2013
ukázka
Maďarský Pánbůh se k našim zachoval kavalírsky, kníže vypracoval pro císaře návrh podmínek uzavření míru a vedením choulostivých jednání pověřil mého tatínka, řka, že obratně vládne jazykem, nechť se tedy co možná brzy ten jeho jazyk začne ozývati.
Esterházy, Péter: Harmonia caelestis
Autor článku: Jan M. Heller - 28. 7. 2013
recenze
90%
Opus magnum maďarského prozaika Pétera Esterházyho (1950) Harmonia caelestis je próza především rozsáhlá: obnáší skoro osm stovek knižních stran. Esterházy, pokládaný za reprezentanta postmoderní prózy v maďarské literatuře, se v ní chápe – přes dechberoucí tematickou, žánrovou a jazykovou rozmáchlost – jediného tématu: svého vztahu k otci.