Knihy

Komedie

Dante Alighieri


Zobrazení:
Alighieri, Dante: Komedie (Ráj)
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Ráj je poslední kantikou Dantovy Komedie. Přestože se první dvě kantiky, Peklo a Očistec, často nachází ve vztahu vzájemné opozice, obě fungují na podobném principu a jsou koncipovány v návaznosti na svět pozemský.
Alighieri, Dante: Komedie (Očistec)
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Očistec je druhá kantika Dantovy Komedie. Dante jej popisuje jako součást onoho světa, která se zrodila, když Bůh vyhostil z ráje buřiče Lucifera.
Alighieri, Dante: Komedie (Peklo)
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Dantova pouť začíná v temném lese hříchu, kde sešel ze správné cesty. Snaží se z něj vyjít směrem k pahorku, který osvětluje slunce (symbol Boha).
Alighieri, Dante: Komedie
Autor článku: Ondřej Molnár - 26. 12. 2008
studie
100%
Dantova Komedie patří k nejkomentovanějším dílům světových literárních dějin a učinila svého toskánského tvůrce nesmrtelným.
Dante, Alighieri: Božská komedie
Autor článku: Jiří Špička - 21. 9. 2009
kritika překladu
Vladimír Mikeš svoje životní překladatelské dílo představil večer 19. září 2009 v bazilice sv. Františka přiléhající k Dantově hrobce.
Mikeš, Vladimír
Autor článku: Jiří Špička - 30. 11. 2009
rozhovor
Číst – pokud jde o Danta – nestačí, musí se to, co popisuje, zakusit v životě. Potom se i to přečtené objevuje v jiném světle.
Alighieri, Dante: Božská komedie
30. 11. 2009
anotace
Dante Alighieri (1265-1321), básník a učenec, který mimo jiné stojí u základů spisovného italského jazyka, shrnul ve svém nejvýznamnějším, neobyčejně důmyslně komponovaném díle veškeré vědění své doby.