Knihy

Úvod do komparatistiky

Úvod do komparatistiky

Angelika Corbineau-Hoffmann

ISBN: 978-80-86903-78-1

Zobrazení:
Corbineau-Hoffmannová, Angelika: Úvod do komparatistiky 1
Autor článku: Jan Lukavec - 22. 1. 2009
recenze
Přísný recenzent časopisu A2 (2009/2) ve své recenzi Jak začít s komparatistikou? asi právem upozornil na některé nedokonalosti jedné ze dvou komparatistických publikací, jejichž překlady v minulém roce vyšly česky, totiž knihy Úvod do komparatistiky od profesorky srovnávací literatury v Lipsku Angeliky Corbineau-Hoffmannové.
Corbineau-Hoffmann, Angelika: Úvod do komparatistiky 2
Autor článku: Jan M. Heller - 24. 3. 2009
recenze
Úvod do komparatistiky Angeliky Corbineau-Hoffmannové (orig. Berlín 2000), profesorky tohoto oboru na univerzitě v Lipsku, si neklade větší ambice, než prozrazuje název: základní orientaci v disciplíně.