Knihy

Žabí zámek

Žabí zámek

Jostein Gaarder

ISBN: 978-80-242-2046-8

Zobrazení:
Gaarder, Jostein: Žabí zámek (in Ladění)
Autor článku: Milena Šubrtová - 31. 3. 2009
recenze
Dětským čtenářům se dostává do rukou zajímavá kniha norského pedagoga a filozofa Josteina Gaardera, dospělým milovníkům jeho mnohovrstevnatých děl se autorovou prvotinou pro děti nabízí příležitost doplnit chybějící kamínek v mozaice Gaarderových literárních východisek, inspiračních zdrojů a kompozičních postupů.