Knihy

Generace, skupiny a programy v literatuře

Generace, skupiny a programy v literatuře

Hana Šmahelová

ISBN: 978-80-87053-34-8

Zobrazení:
Šmahelová, Hana a Vojvodík, Josef: Generace, skupiny a programy...
Autor článku: Jan Lukavec - 23. 9. 2009
recenze
„Dnes, z perspektivy post-postmoderny a tzv. posthistorismu, se generace, jejich skupiny, společné programy a manifestace jeví jako anachronismus a sám pojem ,generace‘ jako něco difúzního, umělého, konstruovaného a obsolentního“.