Knihy

Jitro árijců

Jitro árijců

Ivo T. Budil

ISBN: 978-80-7387-274-8

Zobrazení:
Budil, Ivo T.: Jitro Árijců. Život a dílo Arthura Gobineaua,...
Autor článku: Jan Lukavec - 4. 12. 2009
recenze
Kniha líčí barvitý Gobineauův životní příběh v širším kontextu dramatických historických proměn francouzské společnosti v průběhu devatenáctého století a čtenář se v ní setká s četnými osobnostmi francouzského veřejného života tohoto období.
Budil, Ivo T.: Jitro Árijců. Život a dílo Arthura Gobineaua,...
Autor článku: Ivo T. Budil - 4. 12. 2009
ukázka
Mladý Gobineau obdivoval Orient jako místo moudrosti a sféru, která mu umožňovala se povznést nad deprimující strádání v Paříži. V této fascinaci Východem nebyl rozhodně osamocený.
Budil, Ivo T.: Jitro Árijců. Život a dílo Arthura Gobineaua,...
Autor článku: Ivo T. Budil - 4. 12. 2009
ukázka
Pravděpodobně největší nedorozumění se týká Gobineauova vztahu k náboženství. Podle rozšířeného stereotypu, že konzervativní kritik Francouzské revoluce musí být zároveň ortodoxním katolíkem, byl Gobineau spojován s bigotním katolicismem. Zapomínalo se na to, že...