Knihy

Bakchantky a včely

Bakchantky a včely

Miroslav Šedina

ISBN: 978-80-7298-121-2

Zobrazení:
Šedina, Miroslav: Bakchantky a včely
Autor článku: Matyáš Havrda - 9. 1. 2010
recenze
Ve třech studiích s podtitulem „Řecký mýtus a filosofie u Klementa Alexandrijského“ si Miroslav Šedina bere na mušku některé tradiční obrazy, s nimiž Klement Alexandrijský ve svém díle pracuje, a s nimi spojená témata jeho myšlení, a pokouší se rozborem oněch obrazů předvést, jak jejich mytická struktura ovlivňuje zpracování příslušných témat.