Knihy

Barbar v zahradě

Barbar v zahradě

Zbigniew Herbert

ISBN: 978-80-87048-21-4

Zobrazení:
Herbert, Zbigniew: Barbar v zahradě
Autor článku: Jarmila Horáková - 16. 5. 2010
recenze
Všechny tři svazky Herbertových esejů mají společného jmenovatele, a tím je určité historické období, kdy Řecko, Itálie, Francie a Holandsko byly zeměmi svobodných měst, která vytvářela výjimečně příznivé podmínky pro hospodářský rozvoj...
Herbert, Zbigniew: Barbar v zahradě
Autor článku: Josef Mlejnek - 16. 5. 2010
ukázka
Tisíce barevných lampionů visících nad ulicemi vrhají na hlavy procházejících lidí bláznivé barvy. Otevřené dveře a okna jsou plné hudby. Náměstíčka se točí jako kolotoče.
Herbert, Zbigniew: Barbar v zahradě
Autor článku: Josef Mlejnek - 16. 5. 2010
studie
Zbigniew Herbert je v českých zemích znám především svým básnickým dílem, které u nás překládala už od šedesátých let řada básníků. Jednomu z nich, Miroslavu Holubovi, s nímž se přátelil, věnoval esej v knize Labyrint u moře.