Knihy

Daleko odkud

Daleko odkud

Claudio Magris

ISBN: 978-80-8592-460-2

Zobrazení:
Magris, Claudio: Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská...
Autor článku: Magdaléna Křížová - 30. 1. 2011
recenze
Mottem nejnověji v češtině vydané eseje italského germanisty a spisovatele Claudia Magrise je anekdota, v níž si dva Židé snad kdesi ve východní Evropě povídají o svých plánech do budoucnosti, přičemž jeden z nich nahlas přemýšlí o tom, že...
Magris, Claudio: Daleko odkud. Joseph Roth a východožidovská...
Autor článku: Jan M. Heller - 29. 1. 2011
recenze
„Střed leží na východě“, říká německý historik a slavista Karl Schlögel v titulu svého eseje věnovaného vztahu německého národa k fenoménu „střední Evropy“ (Die Mitte liegt ostwärts, 1986). Podobné motto si mohl vytknout před text své knihy Daleko odkud: Joseph Roth a východožidovská tradice Claudio Magris.
Magris, Claudio: Daleko odkud. Joseph Roth a východožidovská...
Autor článku: Kateřina Vinšová - 1. 2. 2011
ukázka
Nosnou strukturou prvních Rothových románů, propojených tématem navrátilce, je stejně jako v Juden auf Wanderschaft odysea Žida putujícího na Západ. Gabriel Dan, navrátilec ze sibiřského zajetí, je syn ruských Židů; navrátilec Franz Tunda, nejtypičtější hrdina u raného Rotha, dohnaný k lhostejnému „útěku bez konce“ (jak praví název románu) ze Sibiře do západní Evropy, je syn rakouského majora a polské Židovky z Haliče...