Knihy

Objevení nebe

Objevení nebe

Harry Mulisch

ISBN: 978-80-207-1326-1

Zobrazení:
Mulisch, Harry: Objevení nebe
Autor článku: Veronika ter Harmsel Havlíková - 2. 7. 2010
ukázka
Když nebyli pracovně v zahraničí, neuplynul v následujících měsících ani den, aby se neviděli. Max nikdy nepoznal nikoho jako Onno a Onno nikoho jako Max – jako samozvaná dvojčata se ze sebe nepřestávali radovat.
Mulisch, Harry: Objevení nebe
Autor článku: Ondřej Kavalír - 2. 7. 2010
studie
V každé době vznikne literární dílo, jehož ambicí je zachytit tuto epochu jako celek – s jejími vlastními otázkami, nadějemi, obavami, konflikty – a pokud možno ji zasadit do široké perspektivy dějin člověka, někdy i stvoření jako celku.
Mulisch, Harry: Objevení nebe 1
Autor článku: Martina Vitáčková - 27. 7. 2010
recenze
Se zatajeným dechem sledujeme, jak je před námi splétán příběh milostného trojúhelníku, který má vést ke zplození nového mesiáše. Nejlepší přátelé astronom Max, jazykovědec a politik Onno a mladá cellistka Ada jsou pouhými loutkami v rukách andělů...
Mulisch, Harry: Objevení nebe 2 (in Respekt)
Autor článku: Ondřej Nezbeda - 26. 8. 2010
recenze
Obtloustlé knihy jsou už ze své podstaty podezřelé. Třeba kvůli mnohomluvnosti nebo zahleděnosti do vlastního ega a intelektu jejich autorů. Obzvláště to platí u knihy nizozemského spisovatele Harryho Mulische Objevení nebe...
Mulisch, Harry: Objevení nebe 3 (in LN)
Autor článku: Jiří Peňás - 8. 9. 2010
recenze
Dvacet let po nizozemském vydání vychází opus magnum, mnohasetstránkový (v češtině je těch stránek 750) román žijícího klasika Harryho Mulische Objevení nebe.