Knihy

Toník a jeskyně snů

Toník a jeskyně snů

Magdaléna Platzová

ISBN: 78-80-86283-76-0

Zobrazení:
Platzová, Magdalena: Toník a jeskyně snů
Autor článku: Olga Kubeczková - 20. 2. 2011
recenze
70%
Autorka využívá v tvorbě pro děti oblíbeného motivu cesty do neznáma a současně „cesty tam a zase zpátky“ z našeho světa do světa fantazijního. Staví svůj příběh na exotičnosti dosud nepoznaného prostoru, který vyjevuje dítěti své tajemství.
Několik úvah nad příběhy Toníka a Kiko
Autor článku: Olga Kubeczková - 24. 2. 2011
studie
Nad knihami Toník a jeskyně snů Magdaleny Platzové a Kiko a tajemství papírového motýla Markéty Pilátové, které v loňském roce vydalo nakladatelství Meander, lze myslím rozvíjet celou řadu otázek týkajících se obecnějšího přemítání nad literaturou věnovanou dětem, nad jejím obrazem společnosti a postavení dítěte v ní.