Knihy

Někde tady. Český básník Karel Šiktanc

Někde tady. Český básník Karel Šiktanc

Petr Hruška

ISBN: 978-80-7294-377-7

Zobrazení:
Hruška, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc
Autor článku: Anna Vondřichová - 28. 2. 2011
recenze
Monografie Někde tady básníka a literárního vědce Petra Hrušky o Karlu Šiktancovi přináší pohled na Šiktancovo dílo od jeho úplných začátků až po předposlední sbírku Vážná známost (2008). Kniha ale není výhradně literárněhistorickou prací – je to také subjektivní výpověď o poezii jako takové.
Hruška, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc
Autor článku: Petr Hruška - 1. 3. 2011
ukázka
V kopcovité krajině slovinského krasu nedaleko istrijského polostrova se v jednom ze svahů zubynehty drží drobounká vesnice Hrastovlje a na návrší nad ní stojí kamenný románský kostelík jako malý sveřepý zázrak. A přece vyhlíží ta stavba zcela přirozeně, jako by po staletí samovolně rostla ze skalnaté země, jako by byla samozřejmým výsledkem rozhoupané krajiny okolo. Kostelík je ze všech čtyř stran obehnán vysokými stěnami, vlastně hradbami, s několika protáhlými úzkými otvory...
Hruška, Petr: Někde tady. Český básník Karel Šiktanc (in A2)
Autor článku: Pavel Šidák - 3. 3. 2011
recenze
Petr Hruška publikoval knižní studii o Karlu Šiktancovi. Co to ale znamená - napsat knihu o žijícím básníkovi?
Hruška, Petr
Autor článku: Olga Stehlíková - 15. 3. 2011
rozhovor
Stačilo promluvit s autorem a ověřit si tak, že v té číselné magii žádný vědomý záměr nebyl. Hlavně jsme ale mluvili o poezii i o životě obecněji, což děláme vlastně neustále. Myslím, že tyto hovory, v nichž se opakovaně hledaly formulace pro to, co všem formulacím uniká, tedy tajemství poezie a tajemství života vůbec, dokážou rovněž jistým způsobem nasvítit básnický typ, napomoct uvědomit si autorský svéráz.