Knihy

Škoda knižke nerozpredanej ležať

Škoda knižke nerozpredanej ležať

Ivan Kadlečík


Zobrazení:
Kadlečík, Ivan: Škoda knižke nerozpredanej ležať (in Listy Slovákov...
Autor článku: Ján Chovanec - 17. 3. 2011
recenze
Besednice je podtitul knihy s prvým plným názvom Škoda knižke nerozpredanej ležať od Ivana Kadlečíka (1938), prozaika, esejistu, publicistu, hudobného nadšenca a odborníka, jedného z hlavných slovenských disidentov... ...veľa ďalších označení by sme mohli nájsť okolo jeho mena a diela. No dovolím si predovšetkým označiť ho za človeka rozhľadeného a vnímavého, človeka nefalšovanej sofistikovanej reflexie. Takým sa zdá byť aj v poslednej svojej knihe.