Knihy

Vířící bludiště

Vířící bludiště

Adam Foulds

ISBN: 978-80-207-1354-4

Zobrazení:
Foulds, Adam: Vířící bludiště...
Autor článku: Martin Pokorný - 23. 4. 2011
ukázka
Svět se ukazoval zřetelně. Námraza na trávníku, každé jednotlivé stéblo trávy, do jednoho potáhlé krustou krystalků. Pod nohama skřípaly a lámaly se. Došlapoval pevně, každým krokem led drtil a rozpouštěl a zanechával za sebou šlépěje – ohlédl se za nimi – nerostné zeleně, vlhkého malachitu.
Foulds, Adam: Vířící bludiště...
Autor článku: Ladislav Nagy - 23. 4. 2011
studie
Román Vířící bludiště, třetí kniha Adama Fouldse a jeho druhý román, byl nepochybně jednou z událostí roku 2009 v britské literatuře. Kniha mladého prozaika zaujala kritiku, byla vřele přijata čtenáři, Fouldsovi se dostalo chvály od kolegů spisovatelů a v neposlední řadě byla nominována na tolik ceněnou Bookerovu cenu.
Foulds, Adam: Vířící bludiště 1
Autor článku: Johana Horálková - 4. 8. 2011
recenze
80%
Jedním z hlavních témat Vířícího bludiště je ústup tradiční anglické krajiny industrializaci a lidské touze po zisku. Přesto, anebo právě proto, příroda ve Fouldsově románu vládne určující silou.
Foulds, Adam: Vířící bludiště (in Respekt) 2
Autor článku: Ondřej Nezbeda - 9. 8. 2011
recenze
Román Vířící bludiště britského prozaika a básníka Adama Fouldse patří k těm komorním a jemně konstruovaným prózám, kterým se vyplatí dát čas. Je třeba nechat na sebe nejprve působit atmosféru a křehký poetický jazyk, všímat si nenápadných detailů a pak zase poodstoupit a vnímat literární obraz v jeho celku.