Knihy

Reality game show

Reality game show

Anca Maria Mosora

ISBN: 978-80-87162-79-8

Zobrazení:
Mosora, Anca Maria: Reality game show
Autor článku: Jarmila Horáková - 1. 5. 2011
recenze
Anca Mosora v románu Reality game show, který v tomto roce vydalo nakladatelství Kniha Zlín ve zdařilém překladu Jiřiny Vyorálkové, sice přejímá princip reality show velmi volně, avšak s o to větší naléhavostí a přesahem téměř existenciálním.