Knihy

Životy slavných a starých provensálských básníků, kteří žili v dobách hrabat z kraje Provença

Životy slavných a starých provensálských básníků, kteří žili v dobách hrabat z kraje Provença

Jehan z Nostredame

ISBN: 978-80-257-0367-0

Zobrazení:
Nostredame, Jehan z: Životy slavných a starých provensálských...
Autor článku: Jiří Špička - 29. 5. 2011
recenze
70%
Na Životech je nejkrásnější celkový pohádkový dojem. Čteme, jak básníci byli vzdělaní, nadaní, duchaplní, jak provozovali školy psaní poezie, usídlovali se na dvorech, kde milovali dokonalé dámy, a skládali verše, díky nimž bohatli. Zdá se, že poezie tehdy byla jednou z nejdůležitějších věcí na světě. Tou druhou byla láska, která básníky tu držela v područí jejich paní, tu je hnala jinam, aby ji nekompromitovali. Kvůli neopětované lásce vstupovali do kláštera nebo se vydali na křížovou výpravu.