Knihy

Úvod do fantastické literatury

Úvod do fantastické literatury

Tzvetan Todorov

ISBN: 978-80-246-1676-6

Zobrazení:
Todorov, Tzvetan: Úvod do fantastické literatury
Autor článku: Jan Lukavec - 24. 6. 2011
recenze
80%
Úvod do fantastické literatury je jednou z nejvýznamnějších raných prací Tzvetana Todorova, francouzského literárního vědce bulharského původu, jenž patří mezi ústřední osobnosti francouzského strukturalismu druhé poloviny 20. století.