Knihy

Malý česko-bulharský slovník nespisovné češtiny= Kratăk češko-bălgarski rečnik na neknižovnata leksika

Malý česko-bulharský slovník nespisovné češtiny= Kratăk češko-bălgarski rečnik na neknižovnata leksika

Janko Băčvarov

ISBN: 978-954-9859-52-2

Zobrazení: