Knihy

Život se Sluncem a ve vesmíru: nová věda - bioastronomie

Život se Sluncem a ve vesmíru: nová věda - bioastronomie

Josip Kleczek

ISBN: 978-80-7432-075-0

Zobrazení:
Kleczek, Josip: Život se Sluncem a ve vesmíru: nová věda - bioastronomie
Autor článku: Jan Lukavec - 4. 3. 2012
recenze
60%
Kniha popisuje historii vědeckého poznávání Slunce i to, jak zásadní roli hrálo Slunce v kulturních dějinách lidstva. Podle Kleczka by „bez Slunce a bez jeho záření nic na Zemi nebylo takové, jak ho známe. Ani my bychom být nemohli. Vědecké poznání tak potvrzuje moudrost dávných generací: Sine sole nihil sum“.
Kleczek, Josip: Život se Sluncem a ve vesmíru: nová věda - bioastronomie
4. 3. 2012
ukázka
Francouzský filozof, fyzik a matematik Blaise Pascal o člověku v první polovině 17. století řekl: „L’homme est infiniment petit par son corps, mais il est infiniment grand par son esprit“ – Člověk je nekonečně malý svým tělem, ale je nekonečně velký svým duchem. Je překvapivé, jak jeho názor po čytřech stoletích potvrzuje i dnešní věda.