Knihy

Malý kruh

Malý kruh

Jan Erik Vold

ISBN: 978-80-87545-08-9

Zobrazení:
Vold, Jan Erik: Malý kruh
Autor článku: Ondřej Buddeus - 8. 10. 2012
ukázka
Norský básník, esejista a jazzový recitátor Jan Erik Vold je kulturní fenomén. Jako básník uváděl do norské poezie nejnovější modernistické postupy. Coby jazzový recitátor stále vyniká jako jeden z mála reprezentantů žánru jazz & poetry v Norsku a prostřednictvím jazzu se z Volda stal básník, kterého si přisvojily široké čtenářské kruhy. Jeho tvorba osciluje mezi experimentálními obrazovými básněmi, rozsáhlými epickými texty ve formě volného verše a meditativními miniaturami o několika slovech.